Automatiske leverancer kører nu to gange ugentligt

Der er nu blevet leveret værnemidler ad tre omgange fra det fælleskommunale værnemiddelslager til kommunerne, og opstarten har været udfordrende for alle. Det har blandt andet vist sig, at leveringsdatoerne ikke har holdt stik alle steder i landet og nogen har måttet vente på leverancerne.

Der kommer leveringer to gange om ugen. Kommunikationen omkring leveringerne foregår via den dataansvarlige i kommunen. Han/hun får besked pr. mail to gangen om ugen med en cirka-angivelse for næste levering og indholdet i den.

Afbestilling af værnemidler

Til at starte med var det ikke muligt at sige nej tak til værnemidler, som I ikke manglede. Det er muligt nu. Leverancer af hele produktgrupper og undergrupper kan sættes i bero. De dataansvarlige kender proceduren. Den kan også ses under ”Find svar” på denne side

For at minimere risikoen for smittefare og af hygiejnehensyn generelt, er det desværre ikke muligt at returnere varer.

Status på indkøb

Der kommer løbende varer ind på fælleslageret, og fra næste uge kommer der flere. Det er stadig et svært marked at agere i, for vi er jo i konkurrence med hele verden, og bl.a. USA har en enorm købekraft og opkøber rigtig mange værnemidler. Det er pt. især svært at skaffe handsker, mundbind type II og kitler.

I øjeblikket har vi derfor særligt fokus på denne type varer – og så selvfølgelig midler til overfladedesinfektion, som efterspørges af skoler og daginstitutioner.

Størstedelen af varerne kommer fra Kina, men på flere områder har danske virksomheder startet produktion op – bl.a. håndsprit og visirer – og det er rigtig positivt.

Ny hotline skal håndtere spørgsmål

Der er blevet oprettet en ny mail-hotline, som er indgangen til at få hjælp og svar på spørgsmål. Alle hverdage mellem 9 og 16 kan I sende en mail til vaernemidler@aarhus.dk, hvor der altid sidder en medarbejder klar til at hjælpe så hurtigt som muligt.

Men sørg altid først for at orientere jer på aarhus.dk/coronavaernemidler, inden I tager kontakt. Vi opdaterer løbende spørgsmål/svar på siden.