Den aarhusianske organisering omkring værnemidler

I Aarhus Kommune er der udpeget en lokal værnemiddelkoordinator for hver forvaltning. De har ansvaret for at bestille værnemidler hos Aarhus Kommunes centrale lager på vegne af institutionerne. De lokale værnemiddelkoordinatorer er institutionernes kontaktpersoner, når de mangler værnemidler. 

Sådan foregår fordelingen af værnemidler i Aarhus

Værnemidlerne bringes ud i alle hverdage via en fælles kørselsordning, eller områderne afhenter selv – dette aftales.
Hvis der er akut mangel på værnemidler om aftenen eller i weekender, som ikke kan dækkes af Aarhus Kommunes eget værnemiddellager, kontakter kommunens dataansvarlige Region Midt.

> Se organisationsdiagram for Aarhus Kommunes organisation for værnemidler