Henvendelser omkring værnemidler

Mange af de værnemidler, der bliver leveret til kommunerne nu, blev bestilt for næsten en måned siden, hvor vi i Danmark og resten af verden var i en kritisk mangelsituation. Mulighederne var begrænsede, og i nogle tilfælde blev der købt værnemidler, som vi under normale omstændigheder ikke vil købe. Alle indkøb overholder dog de gængse krav, standarder og lovgivning.

Harmonisering på vej

I de seneste uger er indkøbene harmoniseret, og variationerne vil aftage inden for overskuelig tid - for muligvis helt at forsvinde. Det er noget, vi har stort fokus på.

Der er især variation inden for håndsprit, og nogle af jer har ytret bekymring omkring et par af produkterne. Som tidligere nævnt bliver alle produkter og dokumentation godkendt.

I de tilfælde, hvor et produkt mod forventning ikke lever op til vores kvalitetskrav, informerer vi om det særskilt.