National model for fordeling af værnemidler

Som tidligere meldt ud fordeles værnemidlerne automatisk efter den fordelingsnøgle, som anvendes af Social- og Indenrigsministeriet til ”ældremilliarden”.

Regioner hjælper ved akut mangel

Ved akut mangel på værnemidler skal du kontakte din region (se organisering nedenfor). Kontakten til akut-numre eller -mails skal gå gennem kommunens dataansvarlige. Der kan ikke længere sendes rekvisitioner til Lægemiddelstyrelsen.

Lagerbeholdning indberettes fortsat til Lægemiddelstyrelsen

Alle kommuner skal fortsat indberette kommunens samlede lagerbeholdning af værnemidler og desinfektionsmidler i Minerva til Lægemiddelstyrelsen. Indberetningen er af stor betydning for de fremtidige indkøb af værnemidler.

Indkøb af værnemidler

Kommunernes værnemiddelindkøb (KVIk) arbejder efter følgende prioritering, når de køber ind:

1. Indkøb af værnemidler til sårbare grupper (ældre, syge etc.)
2. Indkøb af værnemidler til børneområdet og til andre områder, efterhånden som de åbner.
På grund af den korte tidsfrist fra udmeldingen til åbningen af børneområdet, har det ikke været muligt at skaffe de nødvendige værnemidler. Men der arbejdes på det.
Kommunerne skal selv forsøge at skaffe forsyninger af værnemidler et stykke tid endnu, så vidt det er muligt.
Dataansvarlige skal sikre, at der er en vis lagerbeholdning øremærket de prioriterede områder.

Læs mere

Hvem står bag den nationale fordelingsmodel

Den nye model for indkøb og fordeling af værnemidler skal sikre en effektiv, kontinuerlig strøm af værnemidler fra det fælleskommunale lager til alle kommunale institutioner. Den er udviklet i et samarbejde mellem den Nationale Operative Stab (NOST), Danske Regioner, KL og styregruppen for Kommunalt Værnemiddel Indkøb.