To fordelingsnøgler skal sikre bedre fordeling af værnemidler

I takt med genåbningen af børneområdet og for at forberede os på en gradvis genåbning af resten af samfundet, er der udviklet en supplerende fordelingsnøgle, som i højere grad tager højde for det reelle behov i kommunerne.

Den fordelingsnøgle, der har dannet udgangspunkt for levering af værnemidler frem til nu, er den, som Social- og Indenrigsministeriet bruger til fordeling af ældremilliarden. Den tager derfor kun hensyn til, hvor mange borgere over 65 år, der er i kommunen. Den nye fordelingsnøgle tager udgangspunkt i befolkningstallet og skal derfor sikre en mere retvisende strøm af værnemidler til fx skoler og daginstitutioner og på sigt også biblioteker, jobcentre og andre kommunale funktioner.

De nye fordelingsnøgle træder i kraft for de værnemidler, som leveres fra tirsdag 5. maj. 

Vi kommer således til at operere med to fordelingsnøgler. Det er forskelligt hvilke værnemidler, der fordeles efter de to nøgler:

Til fordeling efter befolkningstal

Til fordeling efter antal borgere over 65 år

  • Håndsprit
  • Overfladedesinfektion
  • Håndsæbe
  • Vådservietter
  • Handsker
  • Plastikforklæder
  • Kitler
  • Mundbind
  • Visirer
  • Beskyttelsesbriller


Hvordan regner du ud, hvad I modtager af værnemidler fremover?

Fremadrettet skal du lave to beregninger for at regne ud, hvor mange værnemidler du modtager fra KVIk – én som baserer sig på antallet af ældre, og én som baserer sig på befolkningstallet.

> Fordelingsnøgle befolkningstal

> Fordelingsnøgle andel af ældre