Værnemidler på vej ud til kommunerne

I starten af den kommende uge sendes håndsprit og handsker af sted til alle kommuner. Udgangspunktet for fordelingen er den fordelingsnøgle, som Social- og Indenrigsministeriet anvender ved fordelingen af de særlige ældretilskud – den såkaldte ”ældremilliard”. Fordelingsnøglen er kendt i kommunernes økonomiafdelinger, og tager højde for fordelingen af antallet af ældre i de enkelte kommuner.

I denne fordeling af værnemidler, tages der ikke højde for evt. akutte udfordringer i kommunerne. Hvis man har akut behov for værnemidler, kan kommunens dataansvarlige kontakte regionen via akuttelefonen.

Vi vender tilbage med yderligere info omkring rekvisitioner via Lægemiddelstyrelsen i starten af den kommende uge.

Hvordan ankommer værnemidlerne til kommunerne?

Værnemidlerne bliver leveret til en central adresse i hver kommune. Herfra skal kommunen selv sikre den videre fordeling ud til institutioner og plejecentre. De første leveringer ankommer tirsdag 7. april.

Alle kommuner bliver i dag bedt om at melde adresse, EAN-nummer og kontaktpersoner ind til brug for levering af værnemidlerne. Det sker via mail fra KL til kommunernes dataansvarlige.

> Til inspiration: Se Aarhus Kommunes organisation omkring værnemidler og model for intern distribution

Status på det fælleskommunale lager

De første varepartier er ankommet til fælleslageret. Det er ikke alle typer værnemidler, der er på lager fra start. I øjeblikket har vi partier af handsker og håndsprit.

Men der er flere typer værnemidler på vej – bl.a. visir. De vil blive fordelt, så snart de er modtaget på lageret og kvalitetssikret – i første omgang også ved hjælp af fordelingsnøglen.

Hvad er svært at skaffe?

Nogle typer værnemidler er svære at skaffe. Det drejer sig om kitler og type II-masker. Forventningen er dog, at vi får begge dele på lager i løbet af de kommende uger

Hvordan sikrer vi kvaliteten?

Alle værnemidler bliver kvalitetssikret, inden de sendes ud. Det sker dels af lagermedarbejderne, som er blevet uddannet hos Sikkerhedsstyrelsen, dels via Teknologisk Institut, som bl.a. tester masker.

Ny varig procedure skal sikre løbende flow af værnemidler

I disse timer arbejdes der hårdt på skabe en procedure, som skal sikre en effektiv, kontinuerlig strøm af værnemidler til alle kommunale institutioner.
Proceduren udvikles i et samarbejde mellem den Nationale Operative Stab (NOST), Danske Regioner, KL og styregruppen for Kommunalt Værnemiddel Indkøb.

Den konkrete procedure vil blive offentliggjort i løbet af den kommende uge.