Vi sætter henvendelser til nye leverandører på pause

KVik har fået rigtig mange henvendelser (såkaldte "leads") fra forskellige virksomheder. Det er ikke mindst takket være det store fokus ude i kommunerne på at sende leverandører videre ind til os.

Det har betydet, at vi nu er i den positive situation, at vi har købt tilstrækkeligt med værnemidler til den kommende tid. Vi kommer derfor ikke til at forfølge henvendelser fra nye leverandører.

Det betyder naturligvis ikke, at vi stopper med at købe ind – for der er fortsat typer af værnemidler, der er rigtig stor efterspørgsel på - men vi er godt dækket ind af de leverandører, vi allerede har kontakt til.

Vi kvitterer for og gemmer alle henvendelser, der kommer ind, så vi kan vende tilbage, når vi igen får behov.

Tak for opbakningen!