Indkøbsprocedure EFTER 1. april

Som lovet får I her en up-date på, hvordan I skal købe værnemidler efter 1. april. Konklusionen er, at I skal fortsætte med den procedure, vi meldte ud i sidste uge. For nogle af jer, betyder det, at I skal fortsætte med at købe ind ad de kanaler, I kender.

I kan, som tidligere meldt ud, ikke benytte leverandørerne på SKI-aftalerne, da de er øremærket regionerne, men hvis I får mulighed for at købe ind hos firmaer uden for SKI, eller som I ikke har aftaler med, skal I endelig gøre det. Vi kører videre med denne kombination for at sikre, at vi ikke taber nogle muligheder. 

Proceduren fremadrettet er derfor:

  1. Afsøg muligheder i egen kommune: Er der fx lukkede institutioner, som ligger inde med værnemidler?
  2. Køb ind ad egne kanaler, hvor det er muligt, og benyt jer af eventuelle henvendelser fra nye private leverandører.
  3. Lav rekvisitioner hos Lægemiddelstyrelsen via kommunens dataansvarlige.

Hvis I får henvendelser fra private leverandører, som I ikke kan benytte jer af, skal I fortsat sende dem videre til coronavaernemidler@aarhus.dk.