Procedure for indkøb af værnemidler

Denne procedure skal I følge frem til 1. april. Vi giver besked mandag 30. marts om, hvordan I skal forholde jer efter onsdag 1. april.

I kan skaffe værnemidler på to måder: 

  1. I skal følge Lægemiddelstyrelsens vejledning fra den 16. marts 2020. Det vil sige, at I må afsøge internt i kommunen, om der er mulighed om omfordeling af værnemidlerne - fx fra lukkede institutioner. Samtidig må I gerne handle direkte med det private marked, ved for eksempel at afsøge mulighederne for køb hos virksomheder, som I ikke handle med til dagligt. Det gælder til og med onsdag d. 1. april. 

  2. Hvis I ikke kan skaffe værnemidler via andre afdelinger af kommunen eller virksomheder, skal I lave en rekvisition hos Lægemiddelstyrelsen. Rekvisitionerne laves af den medarbejder, som er blevet udpeget som ”dataansvarlig” som led i Corona-beredskabet. Det er derfor vigtigt, at alle i kommunen, som har behov for at lave rekvisitioner, ved hvem den dataansvarlige er, så de nemt kan tage kontakt.

Send tilbud om store varepartier videre til den fælles indkøbsfunktion
Hvis I får mulighed for at købe store partier, som I ikke selv har brug for eller kan udnytte, må I meget gerne sende dem videre til den fælles indkøbsfunktion via coronavaernemidler@aarhus.dk

Hvilke værnemidler har vi fokus på
Det fælles indkøb omfatter følgende typer værnemidler fra Lægemiddelstyrelsens liste:

  • Masker med og uden visir (Type II og Type IIR Kirurgisk maske med og uden visir)
  • Visir (full face)
  • Beskyttelsesbriller
  • Overtrækskittel med lange ærmer, væskeafvisende eller vandtæt
  • Plastforklæde med lange ærmer
  • Engangshandsker, både nitril og latex
  • Midler til hånddesinfektion
  • Midler til overfladedesinfektion.