Ledige og personer med handicap får fortsat støtte

Statsministerens udmelding om, at alle offentligt ansatte - som ikke varetager livsnødvendige funktioner - skal sendes hjem, kommer til at betyde, at dele af social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune bliver indstillet. Det sker med virkning fra den 13. marts og foreløbig frem til den 30. marts 2020.

Et nødberedskab vil sikre, at børn, unge og voksne med handicap eller særlige sociale problemer fortsat kan få den nødvendige hjælp, som de har behov for. Og at ledige fortsat vil få udbetalt deres ydelser.

”De forholdsregler, vi som samfund nu skal tage for at mindske smitten af Corona-virus, betyder, at vi på social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune lukker midlertidigt ned for store dele af vores indsatser, så vi kan prioritere de borgere, som er afhængige af vores hjælp og indsats for at kunne tackle hverdagen”, siger direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Erik Kaastrup-Hansen og fortsætter:

”Som en del af vores beredskab har vi valgt at øge vores tilstedeværelse på gaderne i udsatte boligområder. Desuden har Åben Anonym Rådgivning udvidet sine åbningstider, så udsatte og sårbare aarhusianske børnefamilier kan få rådgivning, støtte og vejledning til at kunne håndtere den uvante situation, vi for øjeblikket befinder os i”.

Livsnødvendige indsatser omfatter blandt andet døgninstitutioner og botilbud for børn, unge og voksne med handicap eller særlige sociale problemer, forsorgshjem, stofindtagelsesrum, væresteder hvor der udleveres misbrugsværktøj samt krisecentre.

Et nødberedskab i jobcentret vil sikre, at ledige fortsat modtager deres ydelse og, at borgere der bliver ledige kan tilmelde sig som ny-ledige, så de fortsat har et forsørgelsesgrundlag.

Jobcenter Aarhus vil ikke igangsætte nye indsatser, men i det omfang, det er muligt forsøge at færdiggøre de indsatser, som er igangsat. Fx ved telefonisk kontakt, hjemmeundervisning eller e-læring.

”Hvis virksomhederne finder det forsvarligt, og hvis de ledige er indstillet på det, vil igangværende virksomhedspraktikker også blive gennemført. Og det vil i hele perioden være muligt for borgerne at komme i kontakt med deres virksomheds- eller jobkonsulent via e-mail”, siger Erik Kaastrup-Hansen.