Rådmand vil lette byrden for byens virksomheder

Hjælpen omfatter blandt andet fritagelsen for at betale for leje af areal, udsættelse af fristen på en række udbud og i samarbejde med borgmesteren og de øvrige rådmænd skal muligheden for straksbetaling af regninger til erhvervsdrivende undersøges.
 
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek tager blandt andet initiativ til, at udeserveringsafgiften for caféer og restaurant ikke bliver opkrævet i den kommende tid. 
 
”Vi skal alle udvise hensyn og hjælpe til i en svær tid. Det er særligt de små virksomheder, de handlende og restaurationerne, der kommer til at betale prisen for de tiltag, som vi tager for at bremse udbredelsen af Coronavirus. Det skal vi hjælpe med at afbøde så godt som muligt,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 

Ingen afgift for udeservering

Caféer og restauranter skal ikke betale afgift for arealer til udeservering i den kommende tid. Regninger, der allerede er sendt til caféer og restauranter, vil blive krediteret.
 

Straksbetalinger bør undersøges

Rådmanden vil desuden sammen med borgmesteren og de øvrige rådmænd undersøge muligheden for at indføre straksbetaling af de regninger, som private virksomheder har liggende hos kommunen. Normalt har Aarhus Kommune 30 dage til at betale regningerne. For Teknik og Miljø alene anslås beløbet pt. til at være 30-35 mio. kr. om måneden.
 
”Virksomhedernes likviditet bliver presset i den nuværende situation, og mange er derfor ekstra sårbare. Vi skal derfor sammen undersøge, hvilke muligheder vi har kommune for at hjælpe virksomhederne. Det kan for eksempel være ved, at vi indfører straksbetalinger af alle regninger fra private leverandører,”
Bünyamin Simsek.
 

Tilbudsgivere får længere tid

Der vil også blive taget hensyn til, at leverandørerne står i en særlig situation. På alle kommende udbud vil der blive lagt vægt på, at tilbudsgiverne får så rigelig tid som nødvendigt for at kunne afgive gennemarbejdede tilbud. Ved alle igangværende udbudsprocesser vil en evt. forlængelse af fristerne bero på en konkret vurdering.
 
Teknik og Miljø vil løbende se på, om der er andre områder, hvor det er muligt at hjælpe kommunens virksomheder i denne særlige situation.