Det betyder, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende ikke har kunnet opfylde beskæftigelseskravet for at være berettiget til at modtage sygedagpenge ved sygdom.

Folketinget har derfor vedtaget en lovændring, som gør det muligt i vurderingen af beskæftigelseskravet at se helt eller delvist bort fra perioden fra og med 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020. Denne mulighed gælder for alle selvstændigt erhvervsdrivende.

Selvstændigt erhvervsdrivende som har haft sygefravær i perioden 1. marts til 31. august 2020, og som efter de almindelige regler ikke kunne opfylde beskæftigelseskravet, får derfor adgang til at anmelde sygefravær for denne periode helt frem til 1. november 2020.

Kommunen skal desuden genoptage sager, hvor selvstændigt erhvervsdrivende har haft første fraværsdag i perioden 1. marts til 31. august 2020 og hvor der er givet afslag på sygedagpenge på grund af manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet. Sagerne skal vurderes på ny i forhold til, om den selvstændigt erhvervsdrivende opfylder beskæftigelseskravet, hvis der ses helt eller delvist bort fra perioden 1. marts til 31. august.