Arbejdsgivere har ret til udvidet refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får tilsvarende udvidet ret til sygedagpenge.

Det betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgivere for ansatte, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold til bestemte grupper pga. konkrete forhold i forbindelse med COVID-19. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende, der ikke kan varetage deres arbejde pga. hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

De midlertidige regler er gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Du kan læse nærmere om reglerne og om, hvordan du som arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode om sygedagpengerefusion og sygedagpenge efter de midlertidige regler på NemRefusions hjemmeside.

Læs mere på NemRefusions hjemmeside