Så vidt muligt fortsætter arbejdet med lokalplaner uændret. Medarbejderne i Teknik og Miljøs planafdeling arbejder hjemmefra, og forsøger at tilrettelægge møder, så de kan holdes via Skype i stedet for som fysiske møder.

For at sikre velfungerende møder er det dog i nogle tilfælde nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Der kan også i enkelte tilfælde være møder, hvor man vurderer, at det er bedre for den samlede proces at udskyde mødet, til det kan afholdes som et fysisk møde.

I skrivende stund er tre borgermøder aflyst. To af disse var møder i den tidlige fase i forbindelse med for-offentlighedsdebat om ændring af kommuneplanen. I de tilfælde fastholdes høringsfristen, men det overvejes, hvordan der kan laves inddragelse senere i processen, eventuelt i form af virtuelle borgermøder. Et møde var et møde i lokalplanens offentlighedsfase, Her er høringsfristen udsat i forhåbning om, at det vil være muligt at organisere et nyt borgermøde senere på foråret. I de tilfælde, hvor dette får betydning for tidsplanerne for de enkelte lokalplansager, orienteres bygherren om dette.

For de fremadrettede processer er Teknik og Miljø nu i gang med at teste formater for virtuelle borgermøder.