Byggeris callcenter er fortsat åbent for henvendelser, og byggesagsbehandlingen fortsætter også på fuldt tryk.

Fysiske møder er som udgangspunkt aflyst. De er afløst af møder over Skype eller Teams, alternativt ved telefon- og mailkontakt. Det forventes, at der stort set vil være uændret produktion i sagsbehandlingen.

Jordanmeldelser og andre administrative henvendelser behandles også helt som vanligt, lige som Miljøvagten fortsætter sit arbejde.