Under normale må entreprenører, der laver vej- og andre byggeprojekter i Aarhus, finde sig i kun at kunne arbejde i særlige tidsrum af hensyn til myldretidstrafik og naboer, hvis arbejderne foregår langs kritiske vejstrækninger. I den nuværende særlige situation kan de imidlertid få tilladelse til også at arbejde, når trafikken normalt er allertættest.

Den normale spærretid for anlægsarbejder på og langs de vigtigste veje er mellem kl. 6 og 9 om morgenen og 14 og 18 om eftermiddagen, hvis arbejderne forstyrrer trafikken.

Under corona-krisen er der imidlertid opstået særlig situation i og med, at der ikke længere er myldretid. Det er derfor lige nu muligt at få tilladelse til at gennemføre større anlægsarbejder på og langs de større vejstrækninger i andre tidsrum end normalt.

Tilladelserne vil blive givet, når en entreprenør søger gravetilladelse eller råden over vejareal i virk.dk. Entreprenører opfordres til at søge inden for normal arbejdstid, selvom det er på det kritiske vejnet. Så vil Teknik og Miljø vurdere, om det er muligt det pågældende sted.