Turister fra udlandet og udenlandsk arbejdskraft har, på samme måde som danske borgere, mulighed for at blive testet for covid-19. Udenlandske turister skal i Testcenter Danmarks hvide testcentre i Aarhus, Viborg, Silkeborg og Herning. Udenlandske turister kan ikke bestille tid, men venter evt. i kø indtil podningen kan tages.

Læs om muligheder for test af turister fra udlandet på Region Midts hjemmeside

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale til turister i Danmark på dansk og flere andre sprog:

Se Sundhedsstyrelsens materiale

Hvis udenlandske rejsende eller udenlandsk arbejdskraft, som har midlertidigt ophold Aarhus Kommune, bliver ramt af COVID-19 og i den forbindelse har svært ved at opretholde selvisolation, kan kommunen være behjælpelig med at stille en midlertidig isolationsbolig til rådighed for disse.

Læs mere om regler for selvisolation og mulighederne for isolationsophold uden for hjemmet.