For at forebygge spredning af coronavirus blev der i marts 2020 indført restriktioner på, hvem der må krydse de danske grænser. Personer der bor i et andet EU/EØS-land - også kaldet vandrende arbejdskraft - må gerne komme ind i Danmark for at arbejde.

På denne side har vi samlet information om forholdsregler så smitte kan undgås samt om muligheder for test.

Flere myndigheder, blandt andet Arbejdstilsynet, tilbyder information på fremmedsprog, som arbejdsgivere kan distribuere til medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål.

Arbejdstilsynet: Generel information om at forebygge coronavirus

Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse af smittespredning med ny coronavirus i boliger for tilrejsende arbejdstagere

Arbejdstilsynet: Forebyg coronasmitte i boliger, der deles af flere medarbejdere

Arbejdstilsynet: Covid-19 test for indrejsende arbejdskraft 

Workplace Denmark:

(Tilsvarende information findes på en række andre sprog, herunder også information til medarbejdere, der deler bolig)

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg: Vandrende arbejdstagere på arbejdspladsen og risiko for smitte med coronavirus.