Er du lige blevet ledig, kan du melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at henvende dig telefonisk til jobcenteret på telefon 89 40 68 00.

 

Fra onsdag d. 27. maj vil du som ledig igen have pligt til at søge og tage imod henviste job. Det betyder også, at du kan blive mødt med krav om sanktion, hvis du ikke lever op til kravene.

Det betyder, du skal være aktiv jobsøgende og tage imod henviste job. Du skal igen lægge dine cv-oplysninger på jobnet.dk og hvis du er dagpengemodtager, skal du have cv-samtaler med din a-kasse.

Under coronakrisen har flere krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende været suspenderet. Med fra onsdag d. 27. maj er store dele af beskæftigelsesindsatsen igen åbnet. 

Er du nyuddannet og skal du til at søge job? Så kan du få inspiration på vores digitale karriererådgivning.

Der er brug for alle på arbejdsmarkedet og selvom corona-krisen presser os, er der stadig mange jobs at søge. Det gælder også for dig, der er nyuddannet/dimitteret fra uddannelse og ikke nåede at komme i job eller har mistet jobbet som følge af corona-krisen. Har du brug for at blive mere afklaret, få øget indsigt i egne kompetencer, et CV-tjek, hjælp til ansøgningen eller hvordan du præsenterer dig selv bedre for arbejdsgiverne, så har du muligheden nu.

Jobcentret starter et nyt to ugers digitalt karriererådgivningsforløb. Målet er at styrke din mulighed for at lande dit første – eller måske andet job – og sikre virksomhederne veluddannet arbejdskraft. Vi kombinerer forløbet med individuelle sparringssamtaler. Du kan deltage, hvis du som forholdsvis nyuddannet lige er blevet ledig, eller du lige er blevet færdig på studiet.

Ring til os på Jobcenter Aarhus på telefon 87 13 41 09 og meld dig til.

Er du i gang med et forløb som kursus, uddannelse eller praktik i en virksomhed, skal du kontakte jobcentret/din job-eller virksomhedskonsulent. Sammen med dig finder vi ud af, om du kan færdiggøre forløbet.

Har du har en aftale om start på et forløb efter fredag den 13. marts, kan forløbet som udgangspunkt ikke sættes i værk. Er du i tvivl, så kontakt jobcentret/din job- eller virksomhedskonsulent.

Har du spørgsmål til din ydelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, førtidspension), så ring på telefon 89 40 14 00.

Flekslønstilskud – ændret telefontid fra mandag den 6. april fra kl. 9.00 til 12.00.

Er du dagpengemodtager og har spørgsmål til din indsats i jobcentret, så ring på telefon 87 13 41 03.

Er du fyldt 30 år og modtager kontanthjælp, og har du spørgsmål til din indsats i jobcentret, så ring på telefon 87 13 37 00.

Modtager du ledighedsydelse, førtidspension eller er du i fleksjob, så ring til din konsulent. Øvrige henvendelser på fleksjobområdet, så ring på telefon 41 86 44 10.

Spredningen af COVID-19 har negative konsekvenser for sygedagpengemodtagere, fordi jobcentrets indsats er suspenderet og prioriteringerne i sundhedsvæsenet betyder, at det kan være vanskeligt at iværksætte opfølgning og blive afklaret lægeligt. Derfor har Regeringen og alle Folketingets partier vedtaget en lov, som giver ret til midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden.

Modtager du sygedagpenge vil du få forlænget retten til sygedagpenge med tre måneder, hvis du i perioden 9. marts-30. juni 2020, når revurderingstidspunktet. Det samme gælder, hvis din eksisterende forlængelse af sygedagpengeperioden udløber i perioden 9. marts-30. juni.

Tiltaget betyder, at du i perioden ikke overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Det er fortsat en betingelse for at kunne modtage sygedagpenge, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og i øvrigt opfylder lovens krav.

Er du omfattet af de nye regler, vil du modtage en afgørelse fra jobcentret om, at din sygedagpengeperiode forlænges.