Botilbud og bofællesskaber til udsatte borgere og borgere med psykisk sårbarhed er fortsat i drift. Der er fokus på at minimere smittespredning mellem beboere og personale og på at minimere brugen af personaleressourcer.

En række tilbud er fysisk lukket. Medarbejderne og hjælpen vil fortsat være tilgængelig, men kontakten vil foregå skriftligt, telefonisk eller virtuelt. Dette gælder fx kontakten til jobkonsulenter, flere af dagtilbuddene og Socialvagten.

For bostøtte i eget hjem gælder, at der tilbydes fysiske besøg hos borgere, hvor telefonisk eller virtuel støtte ikke er tilstrækkelig.

Rådgivning og Visitation Voksne

 • Myndighedscentret: Der er lukket for personlig henvendelse, men centret kan kontaktes telefonisk. 
 • Ledsagerordningen: Der er lukket for ledsagelse til selvvalgte aktiviteter. Der ydes ledsagelse til indkøb i sager, hvor borgeren ikke har alternative muligheder.
 • Afdelinger med rådgivere: Centret kan kontaktes telefonisk.

Borgercenter Vest

 • Kileparken, dagtilbud og aflastning: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere der bor hjemme hos familien passes der.
 • Havkærparken: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere der bor hjemme hos familien passes der.

Borgercenter Nord

 • Kompetencecenter Nord: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere der bor hjemme hos familien passes der.
 • Idrætscenter Nord, Karavana, Smil Internetavis og Klub Nord: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere der bor hjemme hos familien passes der.
 • Aktivitetscenter Abildhus: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere, der bor hjemme hos familien, passes der.

Borgercenter Syd 

 • Bøgeskovgård: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere der bor hjemme hos familien passes der.

Selvejende institutioner 

 • Stefanshjemmet – dagtilbud: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere, der bor hjemme hos familien, passes der.
 • Solbakken Kopitryk: Lukket – borgerne får støtte i botilbuddet. Borgere, der bor hjemme hos familien, passes der.

 

For området for voksne med handicap betyder det, at beskæftigelses- og aktivitetstilbud, aflastning samt Ledsagelsesordningen til selvvalgte aktiviteter er lukket fra mandag morgen og foreløbigt i 14 dage.

 • Borgere, der normalt er i beskæftigelses- og aktivitetstilbud i dagtiden, skal derfor blive i eget hjem eller være hjemme hos borgerens familie. Aarhus Kommune sikrer, at der er personale på borgerens botilbud i Aarhus.

 • Borgere der skulle have været i aflastning skal blive hjemme hos familien.

Berørte borgere, pårørende og medarbejdere vil blive orienteret om ovenstående så hurtigt, som det er muligt for os. Giver dette anledning til spørgsmål, skal du kontakte dit relevante Borgercenter. For spørgsmål vedrørende ledsagelse skal du kontakte Rådgivning og Visitation Voksne.

Kontakt 

Kontakt borgercentre eller Rådgivning og Visitation Voksne

Kun telefonisk kontakt til Socialvagten. Socialvagten rådgiver borgere, der har brug for akut hjælp, råd og vejledning. Åben for telefonisk henvendelse alle dage klokken 16-24 på telefon 87 13 37 55. Du har mulighed for at være anonym.

 • Værestedet på Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C opfordrer alle borgere til at blive hjemme for at minimere smitterisiko. Værestedet er derfor kun åbnet for udsatte borgere med behov for akut hjælp. Værestedet har ændret åbningstider til:
  • mandag-fredag klokken 12-20
  • weekend klokken 13-21.

 • Kun telefonisk kontakt til Kultur – og Kontaksted Kragelund. Telefonisk kontakt kan ske mandag til fredag klokken 9-14.

 • Kun telefonisk kontakt til Mødestedet, Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand.

 • Lukning af Rejsecafeen på Museumsgade 2, 8000 Aarhus C (de berørte borgere er orienteret direkte).

 • Lukning af Værkstedet Rørdrumvej 9, 8220 Brabrand (de berørte borgere er orienteret direkte).

 • Lukning af skolen Center for Specialundervisning for Voksne, Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C (de berørte borgere er orienteret direkte).

 • Lukning af aktiviteter på Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C (de berørte borgere er orienteret direkte).

 • Åbent vejlednings – og rådgivningstilbud i Sønder Allé er lukket.

 • Kun telefonisk kontakt til Center for Kontanthjælp (de berørte borgere er orienteret pr. brev).

 • Kun telefonisk kontakt til Center for Integration (de berørte borgere er orienteret pr. brev).

 • Kun telefonisk kontakt til Center for Ressourceforløb (de berørte borgere er orienteret pr. brev).

 • Bostøtte i borgers eget hjem. Telefonisk kontakt eller virtuelle møder. Der tilbydes desuden fysiske besøg hos borgere, hvor telefonisk eller virtuel støtte ikke er tilstrækkelig. Dette med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 • Psykiatriens Hus.
  Se mere på hjemmesiden for Psykiatriens Hus 

 

Kontakt

Kontakt centre i Job, Udsatte og Socialpsykiatri

Private/frivillige tilbud

Se oversigt over ændringer, lukninger m.m. for private/frivillige tilbud (opdateret 18. marts 2020)

Listen er ikke udtømmende for alle private og frivillige sociale tilbud. For mere information se de enkelte tilbuds hjemmeside eller kontakt tilbuddene direkte.

Kun telefonisk kontakt til Ungekontakten. Ungekontakten, åben rådgivning for 14-17 årige, der har brug for en, der lytter, er lukket for personlig henvendelse fra og med torsdag den 12. marts. Du kan stadig kontakte os pr. telefon.

Ungecentret Kalkværksvej

 • Ungecentret Kalkværksvej, Kalkværksvej 10: Lukket - Nødberedskab i forhold til borgerkontakt opererer fra Jægergåden, Værkmestergade 15.
 • Alléskolen, Toldbodgade 5: Lukket - De unge undervises via digitale løsninger.
 • Opgang-til-opgang, Gudrunsvej 78: Åbent – tilpassede åbningstider.
 • Café Monroe, Vester Allé 3C: Lukket.

Ungecentret Værkmestergade

 • Ungecentret Værkmestergade, Værkmestergade 3: Lukket – Nødberedskab i forhold til borgerkontakt opererer fra Jægergåden, Værkmestergade 15.
 • SORAS-Kollegiet, Vestergade 72: Yder primært bostøtte pr. telefon og video. I kritiske tilfælde ydes fysisk bostøtte.
 • SORAS Bostøtte- og samværstilbud, Nørre Boulevard 1: Samværstilbuddet er lukket. Yder primært bostøtte pr. telefon og video. I kritiske tilfælde ydes fysisk bostøtte.
 • Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1D og 4: Lukket.

Ungecentret Skanderborgvej

 • Ungecentret Skanderborgvej, Skanderborgvej 156: Lukket – efter individuel, konkret vurdering planlægges der møder med unge.
 • Spor 215, Hasle Centervej 215: Lukket.
 • Holme Nygård, Nygårdsvej 25-29: Åbent.
 • Lillehammervej, Lillehammervej 3: Nødbereskab.
 • Turbo (døgntilbud): Nødberedskab.
 • Kontaktstedet, Gudrunsvej 78: Åbent.
 • Kurser for både unge og voksne, gruppeforløb og masterclasses udsættes på ubestemt tid. Smykkeværkstedet er også lukket. 

Kontakt

Kontakt centrene i Unge, Job og Uddannelse

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

 • Egebækken: Akutplads fastholdes og nødberedskab.
 • Oasen: Nødberedskab.
 • Familie og Netværk, Kontaktperson og Kontaktperson + Brobyg, Fraværsindsats, Konsulentafdeling, Atlass Familie indsats, Administration: Nødberedskab.

Børnecentret

 • Børnehus Midt: Nødberedskab.
 • Børnestederne: Nødberedskab.
 • Ryhave kollegiet: Nødberedskab.
 • Rådgivningscenter: Nødberedskab.
 • Tidlig indsats: Nødberedskab.
 • Familieteamet/Familieværkstedet: Nødberedskab.
 • Familierådgivning og integration: Nødberedskab.
 • Familieskolerne: Nødberedskab.
 • Tryghedsagenter: Nødberedskab.

Familiecentret

 • Familiecentret: Der er etableret et fælles nødberedskab for de afdelinger der herunder er noteret med nødberedskab. Nødberedskab er placeret på Blixens
 • Børn og unge-vagterne: Nødberedskab.
 • Underretningsenheden: Nødberedskab.
 • Socialrådgivningen (socialt udsatte): Nødberedskab.
 • Specialrådgivningen (børn med handicap): Nødberedskab.
 • Modtagelsen: Akutte sager behandles under ovennævnte nødberedskab.

Kontakt

Kontakt centre i Børn, Familier og Fællesskaber

For aflastnings- og kontakpersoner

Aflastningspersoner og kontaktpersoner skal foreløbig ikke på arbejde - indtil videre frem til den 30. marts.

Frivillige

 • Mødrehjælpen lukker alle rådgivningstilbud ned de kommende uger indtil videre frem til den 30. marts. Alle aktiviteter i lokalforeningen vil blive aflyst eller udsat til senere tidspunkt, ligesom genbrugsbutikker også lukkes i perioden.

Er du i den situation, at du …

 • Skal melde dig ledig?
 • Modtager dagpenge fra en A-kasse og har spørgsmål til jobcentret?
 • Modtager kontanthjælp som jobparat og er fyldt 30 år og har spørgsmål til jobcentret?
 • Er i flexjob, modtager ledighedsydelse og førtidspension og har spørgsmål til jobcentret?

... så læs mere her:

Du kan melde dig ledig på www.jobnet.dk eller ved at henvende dig telefonisk til jobcenteret på telefon 89 40 68 00.

Hvis du allerede nu er i gang med et forløb, det kunne være kursus, en uddannelse, et virksomhedspraktikforløb, skal du kontakte jobcentret/din job-eller virksomhedskonsulent. Sammen med dig vil vi gerne afklare, om du kan færdiggøre forløbet.

Hvis du har en aftale om start på et forløb efter fredag den 13. marts, kan forløbet som udgangspunkt ikke iværksættes. Er du i tvivl, kontakt jobcentret/din job- eller virksomhedskonsulent.

Hvis du har spørgsmål til din ydelse (kontanthjælp, ledighedsydelse, fleksløntilskud, førtidspension), så ring på telefon 89 40 14 00.

Hvis du er dagpengemodtager og har spørgsmål til din indsats i jobcentret eller fx har booket en samtale og er lidt i tvivl om hvad du skal, så ring på telefon 87 13 41 03.

Hvis du modtager kontanthjælp, er fyldt 30 år, og har spørgsmål til din indsats i jobcentret, så ring på telefon 87 13 37 00.

Hvis du modtager ledighedsydelse, førtidspension eller er i fleksjob, så ring til din konsulent. Øvrige henvendelser på fleksjobområdet, så ring på telefon 41 86 44 10.

Særligt for arbejdsgivere

Spørgsmål til fleksjobområdet, så ring på telefon 41 85 63 92 eller mail til fleksjob@aarhus.dk

Henvendelser til Virksomhedsservice, herunder spørgsmål vedrørnde arbejdsfordeling, så ring på telefon 87 13 41 11.

Værkmestergade 5 er lukket

 • Jobinfo: Lukket.
 • Center for AC/Prof.bachelorer og Projekter: Lukket. Der er oprettet telefonberedskab for forsikrede ledige og arbejdsfordeling
 • Center for Virksomhedsservice og Jobindsatser: Lukket. Der er oprettet telefonberedskab for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

Værkmestergade 13A er lukket

 • Afdeling For Virksomhedsservice er lukket. Der er oprettet telefonberedskab for virksomheder.

Silkeborg 622 er lukket

 • Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser er lukket. Der er oprettet telefonberedskab for fleksjobansatte og ledighedsydelsesmodtagere.

Kontakt

Kontakt centre i Job og Virksomhedsservice

Hvor det er muligt, løses opgaverne digitalt eller via telefon.

 • Broen, Toldbodgade 7 er lukket – der er åbent for udlevering af substitutionsmedicin.
 • Madam Grøn, Grønnegade 47 - Efterværn og stoffri cafe er lukket.
 • ABCafe Jægergårdsgade har lukket for fysisk fremmøde, men vi holder virtuelle samtaler og gåture.
 • Hjerneskadecentret, P.P. Ørums Gade 11 har lukket for fysisk fremmøde. Vi har åben for virtuelle samtaler.
 • Hjerneskadeteamet, P.P. Ørums Gade 9-11 har lukket for fysisk fremmøde. Vi har åben for virtuelle samtaler.
 • Bostøtterne, voksne med erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser, lokation på P.P. Ørums Gade 11, byg. 5, Sociallægeinstitutionen, varetager fortsat bostøtte for alle indskrevne. Der er åbnet for fysiske møder/besøg for de borgere, hvor behovet er størst. For øvrige borgere yder vi primært støtten virtuelt. Der pågår for øjeblikket en gradvis genåbning.
 • Gratis psykologhjælp for unge, Nørre Allé 30, 1. th., Sociallægeinstitutionen holder samtaler virtuelt. Der pågår for øjeblikket en gradvis genåbning for samtaler med fysisk fremmøde.
 • Sociallægeinstitutionen, Fredens Torv 6, har lukket for fysisk fremmøde. Vi holder fortsat virtuelle forløb og samtaler.
 • Jobcenterindsats sygedagpenge og jobafklaring, Vejlby Centervej 52, har lukket for fysisk fremmøde. Der foregår fortsat en fastholdende indsats og vi holder virtuelle samtaler med borgere og virksomheder.
 • Rehabiliteringsteams holder virtuelle møder i Føp/Fleks rehabiliteringsteams.
 • Tolkeservice, Fredens Torv 8, har lukket for tolkninger ved fysisk fremmøde. Vi gennemfører fortsat video- og telefontolkninger.
 • Produktionen, Skæring Parkvej opretholdes med en minimumsbemanding.
 • Ydelsescenter, Jægergården, har åben for nødbetjening i forhold til ydelser som kontanthjælp og pension alle hverdage klokken 9-12. Alle ydelser udbetales som normalt.
 • Ydelsescentres afdelinger for sygedagpengeøkonomi, fleksydelse og ledighedsydelse er lukket for fysisk fremmøde. Vi har fortsat telefonbetjening og udbetaling af ydelser.
 • Stofbehandling/Sumatravej i Rusmiddelcentret har åbent for udlevering af substitutionsmedicin gennem luge. Ligeledes åbent for Heroinklinikken. Vi holder virtuelle samtaler med borgere i forløb og der åbnes for fysiske samtaler for nogle målgrupper herunder for nye borgere, der starter i forløb pr. 1.5.2020.
 • Alkoholbehandling/Jægergårdsgade 66 i Rusmiddelcenter har åbent for abstinensbehandling klokken 9-11 hver dag. Vi holder virtuelle samtaler med borgere i forløb. Der åbnes for samtaler ved fysisk fremmøde for nogle målgrupper herunder for nye borgere, der starter i forløb pr 1.5.2020.
 • BRUS/Jægergårdsgade 66 i Rusmiddelcenter holder virtuelle samtaler med borgere i forløb. Der åbnes for samtaler ved fysisk fremmøde for nogle målgrupper herunder for nye borgere, der starter i forløb pr 1.5.2020.
 • X-rus aflyser Pårørendegruppe indtil videre.

Kontakt

Kontakt centre i Job, Sundhed og Ydelse

På baggrund af Statsministeriets udmelding og senest meddelelse fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om at jobcentrene fysisk lukkes ned, følger her information om, hvordan vi råder leverandører og samarbejdspartnere til at håndtere de foreløbig næste to uger.

Beskæftigelsesindsatsen er fortsat delvis suspenderet.

Mange ting kan dog stadig lade sig gøre. Det er muligt for borgere at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats, hvis borgeren ønsker dette, og det kan foregå digitalt.  

Vi skal naturligvis efterleve regeringens udmeldinger ift. at bremse corona. Det betyder, at der vil ikke kunne iværksættes nye virksomhedspraktikker og løntilskud pt. Ligesom ingen skal deltage på kurser med personligt fremmøde. Vi foreslår derfor, at forløb så vidt muligt foregår via virtuel/telefonisk kontakt, hjemmeopgaver, fjernundervisning, e-læring mv. Hvis ikke, skal forløbet suspenderes.

For yderligere information kontakt: Sophie Bertelsen, sobe@aarhus.dk

På samme vis kan der fx være virksomhedspraktikker som kan færdiggøres, hvis virksomheden finder det forsvarligt og den ledige er indstillet på dette.

Vi håber, at I vil hjælpe borgerne i den kommende tid, da vi ved, at mange gerne vil i job eller uddannelse, og fortsat har brug for jeres vejledning.

Borgeren er naturligvis velkommen til at kontakte deres virksomheds- eller jobkonsulent via mail, hvis der er spørgsmål, der skal afklares.