Dansk Flygtningehjælp og Als Research har åbnet en Hotline og hjemmeside, der skal sikre, at flygtninge og indvandrere og andre med manglende dansk-kundskaber får korrekt og nødvendig information om Covid-19.

Informationsmateriale om Coronahotline