Bemærk! Kortet er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation

På grund af situationen med corona-virus har Aarhus Kommune d. 13. marts 2020 besluttet, at alle med p-licens til city kan holde ubegrænset på tidsbegrænsede og betalingspladser i city. Dette gælder indtil 8. juni 2020.

Hvis du har adresse i et af Aarhus Kommunes beboerparkeringsområder, kan du købe beboerlicenser til parkering. Licenserne giver tilladelse til ubegrænset parkering på offentlige parkeringspladser med 2-timers parkering i dit parkeringsområde. Undtagelsen er beboerparkeringszone 1, hvor licensen kun giver ubegrænset parkering fra kl. 17-09 på hverdage, mens der er ubegrænset parkering hele weekenden. På helligdage gælder samme regler som i weekenden.

Der kan ikke købes licens til trailere.

Se kort med beboerparkeringszoner

Dit navn stå på bilens registreringsattest. Du skal være bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller sekundær bruger af bilen, for at kunne købe en beboerparkeringslicens.

Læs mere om beboerlicens her

Ved leaset bil, skal du uploade/vedhæfte en kopi af leasingkontrakt fra autoriseret leasingfirma. Den digitale kopi kan være scannet fra det originale dokument, eller et billede taget med en mobiltelefon. Du skal uploade og sende leasingkontrakten samtidig med du ansøger om beboerlicens.

Herunder kan du hente enebrugererklæringer og tro og love-erklæringer

Diverse erklæringer

En beboerlicens koster 500 kr. for et år. El- og brintbil kan gratis få udstedt en beboerlicens.

Her kan du se definitionen på en elbil

Beboerlicensen er elektronisk og træder i kraft, når den endelige kvittering er modtaget.

En værkstedslicens er gratis og træder i kraft, når den endelige kvittering er modtaget. Værkstedsbilen skal være fra et autoriseret værksted. Værkstedslicensen gælder i 14 dage.

En lånebils-licens koster 200 kr. for 14 dage, og der kan kun søges om 3 x 14 dage pr. kalenderår, pr. bil. Lånebils-licensen træder i kraft, når den endelig kvittering er modtaget.

Vær opmærksom på, at et køb ikke kan fortrydes, og at det betalte beløb ikke kan refunderes.

Du bestiller beboerlicensen direkte via Aarhus Kommunes selvbetjeningsløsning. I selvbetjeningen er det desuden muligt at forny eller ændre en eksisterende beboerlicens, samt bestille lånebils-licens og værkstedslicens.

Inden du åbner selvbetjeningen, anbefaler vi, at du har følgende parat:

  • NemID
  • Betalingskort (Dankort, Visakort eller MasterCard)
  • Bilens registreringsnummer (nummerplade)

 

Midlertidig licens (lånebil) (14 dage)

Du kan købe en midlertidig licens (lånebil), når du har folkeregister adresse i en p-zone i Aarhus. Bemærk: Du kan højst søge midlertidig licens (lånebil) 3 gange årligt, du kan IKKE købe licens til en trailer, og du kan IKKE søge licens, hvis du eller bilens ejer allerede har en beboerlicens.

Du skal uploade/vedhæfte en tro- og loveerklæring om lån af bil (hent dokument her), og en underskrift fra bilens ejer.

Med denne licens må du parkere på kommunale p-pladser med 2-timers begrænsning i din egen p-zone, uden at skulle betale løbende p-afgift, og uden at skulle overholde den normale tidsbegrænsning. Bemærk: Der kan være lokale tidsbegrænsninger som skal overholdes.

Licensen koster kr. 200,- for 14 dage. Den er aktiv fra modtagelse af kvittering, og kan ikke opsiges eller refunderes. Man er selv ansvarlig for at forny licensen.

Systemet gemmer kortoplysningerne krypteret til brug ved refundering eller gentagne køb.

Midlertidig licens (Værkstedsbil) 14 dage

Du kan købe en midlertidig licens (værkstedsbil) til en bil du låner på et aut. værksted når du har folkeregister adresse i en p-zone i Aarhus og har en beboerlicens i forvejen. Bemærk: Du kan højst søge midlertidig licens (værkstedsbil) 3 gange årligt, og du kan IKKE købe licens til en trailer.

Hvis du låner/lejer en bil af et autoriseret værksted, skal du uploade/vedhæfte dokumentation for reparation af egen bil, reg.nr. på egen bil og reg.nr. på låne/lejebil.Med denne licens må du parkere på kommunale p-pladser med 2-timers begrænsning i din egen p-zone, uden at skulle betale løbende p-afgift, og uden at skulle overholde den normale tidsbegrænsning. Bemærk: Der kan være lokale tidsbegrænsninger som skal overholdes.

Licensen koster kr. 0,- for 14 dage. Den er aktiv fra modtagelse af kvittering. Man er selv ansvarlig for at forny licensen.

Systemet gemmer kortoplysningerne krypteret til brug ved refundering eller gentagne køb.

Beboerlicens erhverv er en parkeringsordning for virksomheder med adresse i et af Aarhus Kommunes beboerparkeringsområder. Med undtagelse af zone 1, City. Ordningen gælder for køretøjer, hvor virksomheden enten står som ejer eller bruger på køretøjets registreringsattest.

Der kan maksimalt købes 5 beboerlicens erhverv pr. virksomhed.

Beboerlicens erhverv skal bestilles via Aarhus Kommunes selvbetjening. I selvbetjeningen kan du købe, forny, ændre eller opsige licenser. Inden du åbner selvbetjeningen anbefaler vi, at du har følgende parat:

  • Din virksomheds NemID
  • Køretøjets registreringsnummer (nummerplade)
  • Kreditkort

OBS: Google Chrome kan give problemer ved login i selvbetjeningsløsningen.

 

Hvem kan købe en beboerlicens erhverv?

Hvis virksomheden har en Leasing/leje bil, er der også mulighed for at købe en beboerlicens erhverv. Her skal blot uploades en tro og love erklæring, som findes i vores selvbetjeningssystem

Der kan ikke købes licens til trailere.

Læs mere om beboerlicens her

Hvornår kan jeg bruge min beboerlicens erhverv?

Beboerlicens Erhverv giver fri parkering på kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning eller betaling –  på hverdage mellem kl. 08.00 og 18.00 samt lørdag mellem kl. 08.00 og 16.00.

Hvad koster beboerlicens erhverv?

Licensen gælder for 1 år og koster 500 kr. pr år, beløbene er momsfrie. Licensen træder i kraft når den endelige kvittering er modtaget.

Er licensen til en el- eller brintbil, er den gratis.

Vær opmærksom på, at et køb ikke kan fortrydes, og at det betalte beløb ikke kan refunderes

Muligheden for at købe en gæstelicens er fjernet, da Aarhus Kommune har vurderet, at ordningen mangler en reel lovhjemmel. Derfor kan ordningen ikke opretholdes på et sagligt grundlag.

Betalingsparkering og tidsbegrænset parkering er indført, fordi det fungerer adfærdsregulerende. På grund af dette, er der ikke mange muligheder for at lave undtagelser fra reglerne, da det vil udhule virkningen af de to ordninger.

I Aarhus har vi beboerlicens, erhvervslicens og delebilslicens. Hjemlen til at fastsætte de licenser fremgår direkte af "Bekendtgørelse om parkering på offentlige veje". I bekendtgørelsens §11 er der hjemmel til, at man ud fra hensyn til trafik og mobilitet kan indføre andre licensordninger.

Men gæstelicensordningen kan næppe leve op til dette krav, da der ikke vurderes at være nogen trafikale eller mobilitetshensyn, der skulle retfærdiggøre, at man som gæst til en beboer skal have bedre og billigere parkeringsvilkår end andre.

Ud fra en samlet vurdering har kommunen derfor besluttet at afskaffe gæstelicensordningen, da den ikke hviler på et sagligt grundlag.