Konsekvenserne af coronavirus påvirker vores sociale liv og samvær. Fysisk samvær er mange steder blevet erstattet af digitalt samvær. Børnene og de unge er heldigvis både vant til og kompetente ud i online-livet, men de er også vant til, at der samtidig er møder fysisk, ansigt til ansigt. Det er ikke muligt for tiden, og derfor har de brug for støtte fra voksne.

Derfor skal børn, unge og voksne være særligt opmærksomme på at gøre de digitale fællesskaber til gode og sunde steder at være. Med rummelighed og plads til alle. I det følgende giver vi gode råd til, hvordan voksne kan være med til at støtte en god onlinekultur hos børnene og de unge. Rådene er grupperet i tre kategorier: Råd til forældre, råd til lærere og pædagoger samt råd til forældre og lærere og pædagoger i fællesskab.

Råd til forældre

– dialog om onlinelivet

Som forældre er det – corona eller ej – vigtig at være i dialog med sine børn om deres liv på de sociale medier. For børn og unge er et socialt onlineliv en naturlig del af ungdomslivet på linje med at være fysisk sammen. Derfor det vigtigt, at man som forældre engagerer sig i deres oplevelser og sociale fællesskaber i den digitale verden (”Hvad har du oplevet på Snapchat i dag?”) på samme måde, som man engagerer sig i deres oplevelser i den fysiske verden (”Hvordan gik det i skolen i dag”?).

Børn og unge vil gerne snakke om deres digitale liv, hvis de bliver mødt med oprigtig nysgerrighed og interesse og ikke med løftede pegefingre. Lige nu tilbringer mange børn og unge meget tid sammen med familien – det er en oplagt mulighed for at blive klogere på sit barns digitale verden og få en god og åben dialog om det.

Som forælder kan du bruge disse spørgsmål til at begynde dialogen:

  • Hvad har du oplevet på [indsæt socialt medie eller spil] i dag?
  • Hvad laver I, når I er sammen på [indsæt socialt medie]?
  • Hvordan er man en god ven på nettet? Hvad synes du, der er vigtigt?
  • Hvordan oplever du forskellen på at være sammen med dine venner online og i den fysiske verden? Hvad gør den forskel? (Vær opmærksom på, at børn og unge ikke skelner mellem online og offline på samme måde, som voksne gør. Det flyder sammen, og derfor giver det heller ikke mening at skelne mellem den digitale og den ”rigtige” verden. Onlineverdenen er også ”rigtig”.)
  • Er alle fra jeres [klasse, gruppe, klub eller andet] med, når I er online? Hvorfor/hvorfor ikke? Og hvordan kan man gøre, sådan at alle kan være med? Fungerer nogle ting bedre i mindre grupper?
  • Er der forskel på den måde, I skriver og taler sammen på de sociale medier end, når I er sammen i den fysiske verden?

Råd til forældre, lærere og pædagoger

– bevar kontakten og dialogen

Samarbejdet mellem forældre, lærere og pædagoger er vigtigt at fastholde, så I sammen kan støtte et sundt digitalt børn- og ungeliv under nedlukningen.  Det er vigtigt, at der stadig er et fokus på klassens trivsel – også selvom eleverne sidder hver for sig. Skulle der f.eks. opstå dårlig stemning på de sociale medier, er det vigtig at reagere på, da det er deres eneste mødested lige nu. Vær derfor opmærksom på, hvad børnene og de unge fortæller om livet på sociale medier. Der kan også være elementer/situationer, som skal gives videre til lærere og pædagoger, da det kan få betydning for klassen samvær og trivsel, når eleverne vender tilbage til skolen.

Råd til vores lærere og pædagoger

– hold kontakten til eleverne

Som lærer og pædagog har man til dagligt fokus på elevernes sociale samvær og trivsel. I en coronatid er vilkårene for det daglige arbejde anderledes, men det er stadig muligt at være en del af elevernes digitale samvær og trivsel.

Gode råd til at være tæt på elevernes liv online:

  • Det digitale klasserum: Det er forskelligt, hvordan man tilrettelægger undervisningen. Det er en god idé jævnligt at arrangere møder med sine elever online i en digital klasserumsopsætning. Det anbefales at bruge Google Meets. Vejledning hertil findes på: https://sites.google.com/aaks.dk/digital-undervisning/start
  • Klassens time online: Foruden decideret undervisning kan det digitale klasserum bruges til at holde klassens time, hvor man snakker om, hvordan det går – herunder også elevernes digitale samvær. Det er en god idé, at man sætter klare rammer for, hvordan onlinemødet skal fungere (se ovenstående link). Ellers kan man hurtigt komme til at tale i munden på hinanden.
  • Begræns ansigtsløs kommunikation: Det kan det være en god idé jævnligt at ringe sammen med sine elever på enmandshånd. Enten ved et almindeligt telefonopkald eller et videoopkald. Dels får eleverne mulighed for at få direkte hjælp til faglige udfordringer, dels har man mulighed for at få bedre føling med elevens trivsel – ligesom man vil gøre i skolen under normale omstændigheder. Man skal desuden være opmærksom på, at ansigtsløse kommunikationsformer som sms, mail, chatfora mv. ikke giver samme kommunikationsmuligheder som samtaler og video. Derfor anbefales det at bruge telefon- eller videoopkald til ovenstående.