Vigtig information om specialkørsel

Kørselskontoret holder åbent, men vil dog køre på nedsat kraft, idet alle medarbejdere skal arbejde hjemmefra. Det betyder at der vil kunne forekomme længere ventetid på alle telefonopkald, samt at alle skriftlige henvendelser vil kunne have en forlænget ekspeditionstid.

Kørselskontoret har i samarbejde med MBU, MSB og MBU indtil videre aflyst alle planlagte ture i perioden dækkende fra d. 16. marts til og med søndag d. 29. marts 2020. 

Hvis enkelte borgere er godkendt af respektive institutioner til at kunne bestille kørsel i ovenstående periode, så skal denne kørsel aktivt tilmeldes til kørselskontoret.

Særlig information fra Sundhed og Omsorg

Dagcentre (dette også gældende for Demenscentrum Aarhus) vil indtil efter påske kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
  • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
  • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
  • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed. 

Lederne af dagcentrene træffer beslutning om, hvilke borgere der kan modtages i dagcentrene i perioden. Dette gælder indtil videre indtil 31. marts, hvorefter MSO vurderer situationen.

Der er ligeledes lukket ned for selvtræningsaktiviteter på lokalcentrene - indtil videre også frem til d. 31. marts 2020.

Særlig information fra Børn og Unge

Alle specialkørsler aflyses fra på mandag d. 16.marts til og med d. 29. marts 2020. De børn, der skal have nødpasning og i forvejen er visiteret til specialkørsel skal positivt tilmeldes specialkørsel af skoler eller dagtilbud.

Hvis enkelte børn har fået godkendelse fra skolen til nødpasning, skal godkendelsen indsendes til kørselskontoret via skolen.

Herefter kan selve kørslen bestilles af forældrene direkte via kontakt til kørselskontoret.

Der kan dog kun bestilles kørsel til de adresser der foreligger bevilling på.

Særlig information fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Følgende enheder/institutioner på voksenhandicapområdet er indtil videre lukket fra og med d. 12. marts til og med d. 29. marts 2020.

  • Lyngåskolen
  • STU 4
  • Kompetencecentret
  • Abildhus