Frivillighusene

Som følge af COVID 19 har Aarhus Kommunes frivillighuse været lukket siden medio marts.

Den gradvise genåbning påbegyndes fra tirsdag den 26. maj for caféer og udenoms arealer.

Alle aktiviteter skal til enhver tid overholde gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Mens cafeerne følger Erhvervsministeriets retningslinjer om 1 meters afstand, er det i Sundhed og Omsorg besluttet, at vi alle andre steder (dvs. på de grønne områder, terrasser osv.) fortsat holder minimum 2 meters afstand til hinanden.

Genåbningen af Frivillighuse kommer til at ske i to faser.


Fase 1: Fra den 26. maj 2020
Café – mad, kaffe og hyggeligt samvær

Caféerne på Huset Trøjborg og Folkestedet åbner. Maden kan indtages i cafeen eller på terrassen/i de grønne områder omkring Frivillighusene. Ligeledes vil der være mulighed for take-away.
Café Folkestedet åbner tirsdag d. 26. maj og vil have åbent i tidsrummet 10.00-15.00.
Caféen på Huset Trøjborg åbner tirsdag d. 26. maj og vil have åbent i tidsrummet 9.00-13.00.
Grønne områder omkring Folkestedet og Fristedet
Værdibørsens aktiviteter genoptages udendørs.
Foreninger, der normalt har aktiviteter udendørs, må genoptage disse. Fx krolf og kanosejlads.
Der vil være adgang til toiletfaciliteter i cafeens åbningstid.

Fase 2: 1. september 2020
Foreningsaktivitet
Alle frivillighuse åbnes i udgangspunktet den 1. september, hvor det igen er muligt for foreninger og klubber at genoptage aktiviteter i huset og låne lokaler. Foreninger, klubber og andre fællesskaber opfordres til at omlægge deres aktiviteter og i perioden frem til september mødes online eller i de grønne områder omkring Frivillighusene.
Åbningen den 1. september sker med hensyn til gældende forholdsregler, og kan ændre sig hvis situationen kræver det.

Større arrangementer

Alle planlagte arrangementer som fx. fællesspisninger, sommerfester, Festuge mv. aflyses eller udskydes i overensstemmelse med regeringens udmelding til minimum efter d. 31. august.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til leder Susanne Brøchner Væring på telefon 41 85 42 13.

Folkesundhed Aarhus

Folkesundheds afdelinger lukket ned for fysisk fremmøde indtil videre.

Du kan fortsat kontakte Folkesundhed Aarhus omkring vores forløb, og vi kan lige nu tilbyde rådgivning over telefonen eller via videosamtale, samt hjælp med et hjemmetræningsprogram.

Du kan, som altid, kontakte os på telefon 87 13 40 35 eller mail: folkesundhed@mso.aarhus.dk hvis du vil vide mere.

Dagcentrene

Dagcentre (dette også gældende for DemensCentrum Aarhus) vil indtil efter påske kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
  • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
  • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
  • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed . 

Lederne af dagcentrene er i et samarbejde med faglig leder Lissie la Cour ansvarlige for at kortlægge og træffe beslutning om, hvilke borgere der kan modtages i dagcentrene i perioden. Dette gælder indtil andet meldes ud