Bekymringer, angst og uro er en helt normal reaktion på denne unormale situation. I denne periode skal vi forsøge at skabe balance i hverdagen – helt overordnet en balance imellem bekymringer og behagelige aktiviteter. 

Nedenfor finder du gode råd og nyttige informationer fra artiklen: Psykologisk trivsel blandt ældre menneskeri perioden med social distancering pga. COVID-19. Læs hele  artiklen her.

Gode rutiner

 • Frisk luft. Gerne flere gange om dagen, fx formiddag og eftermiddag. Hvis du kan, så gå en tur i det omfang, du har kræfter til – hvis du kan gå tyve meter ud og tyve meter tilbage, er det fint. Bare du kommer ud.
 • Hvis ikke du kan gå en tur, hvad kan du så? Kan du fx komme ud på din altan, sidde i din have, stå i fordøren
 • Husk at lufte ud
 • Hvad kan du ellers lide at lave? Lægge kabaler, fx på PC eller tablet? Puslespil? Løse Kryds og Tværs?
 • Hold alkohol på et minimum. Alkohol kan bl.a. gøre, at vi mister lidt hæmninger, så tanker med tungsind og bekymringer kan fylde mere.
 • Forsøg at spise sund kost og få tilstrækkelig med væske. 
 • Bevar en god rytme for søvn og middagshvil. 

Social kontakt

 • Ring løbende til familie, venner og bekendte. Lav gerne en liste over dem, du kan ringe til.
 • Ønsker du flere at tale med? Der findes bl.a. tilbuddet ”Ældretelefonen: Social kontakt over telefonen med en frivillig telefonven”. Tlf: 82820300 kl. 9-15 alle hverdage. Her er en spændende mulighed for at lære andre mennesker at kende – og man kan hjælpe hinanden med at få skabt og fastholdt gode rutiner i den midlertidige hverdag.
 • Brug videosamtaler, hvis du kan. Fx Skype eller Facetime. Spis fx sammen med familie eller venner via video. Har du brug for hjælp til at kunne lave et videoopkald eller har du andre mere generelle spørgsmål til din smartphone eller iPad, kan du kontakte Aarhus Kommunes ”virtuelle apps café” alle hverdage kl. 10-14 på tlf. 60 21 94 16.

Mere hjælp

 • Hvis du oplever at uro, angst og bekymringer fylder for meget, og du har brug for hjælp, er vi mange, der er klar til at hjælpe dig. De fleste psykologer kan tale med dig i telefonen eller over video.
 • I Aarhus Kommune tilbyder psykologerne fra Center for Livskvalitet gratis telefon- og videosamtaler med ældre, der er tilknyttet Sundhed og Omsorg (fx rengøring, hjemmepleje, plejehjem, sundhedsenheder m.fl.). Tlf. 41 87 33 27, træffetid mandage til torsdage kl. 10-11 og kl. 14-15.
 • Pårørenderådgivning:
  Telefonisk støtte, samtaler og vejledning til pårørende. Kontakt alle hverdage
  • Pårørendevejleder Rie Winther. Mail: anmaw@aarhus.dk. Tlf.: 41 89 09 38
  • Psykolog Lene Dernert. Mail: lgd@aarhus.dk. Tlf.: 41 85 79 48
 • Svar på spørgsmål vedrørende hjemmehjælp, hjælpemidler, plejebolig, sygepleje og meget mere. Ring på tlf.: 8713 1600. Klokken 8.00 -15.00 på hverdage.
 • Der er frivillige, der tilbyder hjælp til at handle ind, hvis du har brug for hjælp til dette. Fx Røde Kors Hjælpenetværk tlf. 35 29 96 60.
 • Præster kan kontaktes per telefon.
 • Lægeklinikker kan kontaktes per telefon.

Center for Livskvalitet d. 2.4.2020. Udarbejdet af gerontopsykologerne Lasse Koldkjær og Stine Venø Hermansen.