Gå til sidens indhold

DemokraCity Aarhus -Tilst

DemokraCity Tilst skal styrke områdets sociale kapital gennem brobyggende aktiviteter mellem beboere og lokale aktører.

Tilst er valgt til at være område for det tredje og sidste projekt for DemokraCity Aarhus. På baggrund af et samarbejde om øget tryghed i Tilst har en bred interessentkreds – både kommunale og eksterne parter – ønsket at igangsætte en DemokraCity proces i lokalområdet.

 

Det overordnede formål er at styrke områdets sociale kapital gennem brobyggende aktiviteter mellem beboere og lokale aktører. På baggrund af de erfaringer der er opnået med prototype 1 i Lisbjerg og prototype 2 på Frederiksbjerg, er det besluttet at udvide forløbet i Tilst til et år fra juni 2014 – juli 2015.

 

Byudvikling via samskabelse

Projektforløbet i Tilst er delt op i to spor - det mentale og det fysiske. I efteråret 2014 er der overvejende fokus på den mentale sammenhængskraft. Her handler det om at skabe relationer i lokalområdet og om at få et indgående kendskab til, hvordan Tilst hænger sammen både historisk, socialt og fysisk. I samarbejde med beboere og lokale aktører samt 24 studerende fra Arkitektskolen Aarhus, er der udviklet seks idéprojekter, der har afsæt i byens rum og de forskellige fællesskaber, der er i Tilst. Formålet med idéprojekterne er at kickstarte dialogen omkring udviklingen af lokalområdet.

 

Du kan snart downloade idéprojekterne på denne side. 

 

I den næste halvdel af projektforløbet – det fysiske spor - vil de seks idéprojekter danne udgangspunkt for det samskabende forløb i foråret 2015. Her handler det primært om den fysiske sammenhængskraft, hvor det samskabende forløb munder ud i fysiske installationer og aktiviteter.

Kontakt

Malene Dyrmose

Konsulent

DemokraCity

Mobil: 22 82 39 64

E-mail: 

 

Fakta om Tilst

Tilst er en forstad 8 km nordvest for Aarhus.

 

Tilst var i mange hundrede år blot en lille landsby med gårde, kirke, gadekær og marker omkring, men med efterkrigstidens store årgange ændrede dette sig:

 

  • Boligforeninger opkøbte gårdenes jorder for at bygge ’billigere og gode boliger til almindelige mennesker’ - begyndende med Langkærparken i 1968
  • Grundejerforeninger udstykkede klassiske 70er-parcelhuskvarterer.
  • Tilst og det nordlige Brabrand (Skjoldhøj) udviklede sig til den store mere eller mindre sammenhængende bydel, vi kender i dag.

 

I dag opleves Tilst som en tæt men lidt lukket bydel. Boligforeningernes bebyggelser vender sig ind mod sig selv, og grundejerne ’gemmer’ sig bag hegn og hæk.

 

Bilerne har fået fortrinsret på bydelens forbindelsesveje og har især langs Viborgvej skabt en barriere, der opdeler bydelen i et nordligt Tilst og et sydligt Skjoldhøj

 
 

Opdateret: 04.8.2016

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Kommunikation

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code