Gå til sidens indhold

Feriekort fra Aarhus Kommune

Når du ønsker at få dine feriepenge udbetalt, er det en god idé at tage højde for, at udbetalingen tidligst kan ske en måned før du holder ferie.

Hvordan udfylder du dit feriekort?

Du må regne med en ekspeditionstid på ti arbejdsdage fra modtagelsesdatoen. Hvis dit feriekort er udfyldt korrekt.

Feriekortet har fem kuponer, som ikke må afrives. Du begynder med kuponen i venstre side, hvorpå der skal være påført datoen for den første feriedag og det antal dage, du vil holde ferie. En ferieuge er lig med fem dage (eksklusiv weekend/helligdage), samt en underskrift for at du vil afholde ferie.

 

Hvor afleverer du dit feriekort?

Feriekortet sendes til:

 

KMD Lønservice

Postbox 263

9100  Aalborg

 

*Mrk* Feriekort
 

Hvordan kommer feriepengene til udbetaling?

Feriepengene kan ikke udbetales kontant, men overføres til din NEM-konto. Beløbet samt eventuel restferie vil fremgå af den feriespecifikation du modtager. I forbindelse med restferie skal talonen nederst på feriespecifikationen udfyldes og indsendes.

 

Hvis der er fejl i beregning af antal dage eller beløb?

Spørgsmål om beregning af antal dage, om fejl i beløb eller andre fejl skal rettes til den afdeling, hvor du har optjent feriepengene og hvorfra feriekortet er blevet afsendt. Telefonnummer står som regel på lønspecifikationen.

 

Feriekortet skal ikke længere underskrives af arbejdsgiveren - men af dig selv

Det betyder, at du selv kan underskrive dit feriekort, hvis du er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, pensionist, værnepligtig, studerende eller bosat i udlandet. Når du underskriver dit feriekort, er det samtidig en erklæring om, at du faktisk holder din ferie, og at du ikke modtager overførselsindkomster for samme periode.  Du skal dog have en underskrift fra din kommune eller a-kasse, hvis du:

 

 • får dagpenge fra din a-kasse
 • modtager kontanthjælp
 • er efterlønsmodtager (a-kasse)
 • er på orlov. For eksempel uddannelse, børnepasning eller sabbat. (a-kasse)

 

Det skyldes, at du ikke må modtage en overførselsindkomst og samtidig holde ferie med feriepenge.

 

 

Udbetaling uden attestation

 

 • Feriekortet er fra begyndelsen på 1.000 kroner eller mindre
 • Du er rejst til udlandet/emigreret (frameldt folkeregistret)
 • Når du modtager pension efter lov om social pension eller førtidspension fra en godkendt, kollektiv pensionsordning (kopi af seneste pensionsmeddelelse skal medsendes)

 

 

Udbetaling uden at holde ferie på grund af særlige forhold:

Overførsel/udbetaling af feriegodtgørelse uden at ferie holdes på grund af særlige forhold(feriehindring) Er du helt eller delvis afskåret fra at holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb, den 30. september, har du ret til at få udbetalt feriegodtgørelse for hovedferie, uden ferien holdes. Du har også ret til at få den resterende feriegodtgørelse udbetalt umiddelbart efter ferieårets afslutning (den 30. april).

 

Udbetaling af feriegodtgørelsen kan blandt andet ske i følgende situationer:

 

 • Egen sygdom
 • Barselsorlov
 • Orlov til adoption
 • Ophold i udlandet
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
 • Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende.

 

Feriekortet udfyldes med feriehindring i stedet for første feriedag og attesteres af dig selv.

 

Overførsel af ferie

Hvis du ikke ønsker at få udbetalt feriegodtgørelsen kan du, efter skriftlig aftale med kommunen, i stedet få ferien overført til det følgende ferieår. Aftalen skal være indgået/underskrevet inden ferieårets slutning den 30. april.

 

Hvis du har spørgsmål?

Spørgsmål til feriekort kan rettes til tlf. 4460 1086. Mandag, tirsdag og fredag 9.00 - 15.00 samt onsdag og torsdag 9.00 - 16.00.

 

 
 

Opdateret: 28.12.2017

Afdeling:

Send kommentar: KMD BPO A/S

Telefon: 44 60 10 86

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code