Gå til sidens indhold

Døgninstitutionen Birkebakken for børn og unge med handicap

Døgninstitutionen Birkebakken er en institution for børn, unge og voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Birkebakken er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

 

Målgruppe for Birkebakken

Målgruppen er børn, unge og voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

 

Tilbuddets indhold

Birkebakken danner et trygt og hjemligt miljø om børn og unges opvækst. Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde, og vi har erfaring med at være barnets/den unges første bolig uden for eget hjem. Alle forældre bliver medlem af Birkebakkens forældreforening, når deres barn flytter ind. Foreningen støtter beboerne og deres forældre med aktiviteter og udvikling af nye muligheder.

 

Birkebakken ligger i Brabrand, på en grund med store udenomsarealer, gymnastiksal og terapibassin. Birkebakken har to bofællesskaber for voksne. Her har alle beboere daglig beskæftigelse på beskyttede værksteder eller andre dagtilbud uden for huset.

 

Det sociale liv prioriteres højt, og byens kulturelle tilbud benyttes flittigt, for eksempel biografture, koncerter og cafébesøg. Beboerne hjælper til med dagligdagens gøremål og er aktive i mange forskellige fritidstilbud i bofællesskaberne.

 

Birkebakken er afdelingsopdelt, har 24 pladser, og de to bofællesskaber på samme grund har i alt 22 pladser. Birkebakkens personale består af pædagogisk personale, døgninstitutionsmedhjælpere, specialpraktikanter, fysioterapeuter, kontorassistenter, køkkenpersonale, rengøringspersonale samt pedel.

 

Vi arbejder på at give alle beboere – børn, unge og voksne – et godt liv, hvor den enkelte kan opnå personlig udvikling og selvstændiggørelse, som er mulig. Vi tror på, at forandringer kan ske, og at ethvert liv har potentiale til at udfolde sig.

 

På Birkebakken ser vi mennesket som unikt og værdifuldt. Vi tager ansvar og inddrager hinanden i arbejdet med at skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse. Vi tilstræber at give individuelt tilpassede tilbud inden for den overordnede ramme, som er gældende. Vi anvender differentierede pædagogiske metoder som:

 

  • Sansestimulering
  • Struktureret pædagogik 
  • Anerkendende pædagogik
  • Neuropædagogik
  • It og billedkommunikation
  • Idræt og udeliv
  • Musik og kunst

 

Generelt har børnene/de unge brug for en tryg og forudsigelig hverdag. Vi mener, det er vigtigt, at barnet støttes i kommunikationen, og at hjælpe-kommunikationssystemerne er tilpasset den enkelte, fx med konkreter, tegn til tale, piktogrammer eller lignende.

 

Vi lægger vægt på, at børnene kommer ud og får oplevelser og udfordringer, der er udviklende. Vi vil gerne sikre barnet eller den unge mulighed for at lære at træffe egne valg. Vi mener, det er vigtigt, at børnene/de unge lærer at aktivere sig selv, så de kan magte at være i eget selskab i perioder, at de kan nyde at slappe af for sig selv.

 

Pædagogisk Rådgivning

Birkebakken har et særligt tilbud om individuel pædagogisk rådgivning, der rettes mod familier med hjemmeboende børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne.

 

Henvendelse

Hvis du vil henvises til Birkebakken og Pædagogiske Rådgivning, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Uforpligtende forbesøg arrangeres gerne. Ved udslusning fra Birkebakken aftales individuelle støtteforløb i en overgangsperiode. 

 

Kontakt

Birkebakken

Hejredalsvej 144

8220 Brabrand

Telefon: 87 13 33 10

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 
 

Opdateret: 23.6.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code