Gå til sidens indhold

Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal for børn og unge med ASF eller ADHD

Heimdal er en døgn- og aflastningsinstitution for børn og unge i alderen 6-18 år med ASF og/eller svær ADHD.

Heimdal er en del af Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

 

Målgruppe for Heimdal

Heimdals målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år med ASF og/eller ADHD.

 

Tilbuddets indhold

Heimdal er en institution bestående af 3 afdelinger: Aflastningen, Døgn Øst og Døgn Vest. Udover døgntilbud yder Heimdal udelivsaflastning i ferier og weekender, forældrevejledningsforløb og pædagogisk støtte for unge i udsatte boligområder.

 

Heimdal vægter mindfulness, bevægelse og udeliv højt. Heimdal arbejder målrettet med at skabe trygge og udviklende rammer ud fra et pædagogisk perspektiv med baggrund i en forståelse af handicap. Målet er at hjælpe børnene og de unge til størst mulig livsduelighed og afklaring i forhold til deres situation.

 

Den specialpædagogiske praksis på Heimdal bygger på disse fire elementer:

 

Forståelse af handicap, som betyder, at den pædagogiske metode altid tager udgangspunkt i medarbejderens nuancerede viden og indsigt i, hvad handicappet betyder for det enkelte barns måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav på.

 

Individualisering, som betyder, at den pædagogiske metode tager udgangspunkt i - og formes efter det enkelte barns forudsætninger og behov, uanset om vi arbejder med barnet alene eller sammen med andre i en mindre gruppe.

 

Helhed, som betyder, at den pædagogiske indsats skal hænge sammen med barnets behov, uanset hvilke faglige forudsætninger medarbejderne har. På Heimdal arbejder vi sammen om det enkelte barn i teams af pædagoger og andre fagpersoner. Det er med til at sikre, at indsatsen overfor barnet er velstruktureret, sammenhængende og giver mening i forhold til barnets behov for overskuelighed.

 

Forældresamarbejde, som betyder, at forældrene altid høres og tages med på råd, når den pædagogiske indsats i forhold til barnet tilrettelægges. Forældrenes viden om deres barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov for støtte og læring er unikt. Vi respekterer forældrenes viden om deres børn, og den indgår i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor barnet på linje med medarbejderens faglige viden og ekspertise.

 

Henvendelse 

Du skal henvende dig til din sagsbehandler for at blive henvist til tilbuddet.

 

Kontakt

Heimdal

Døgn- og aflastningsinstitution

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Årslev Møllevej 19

8220 Brabrand

Telefon: 87 13 25 25

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 
 

Opdateret: 16.9.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code