Gå til sidens indhold

Aflastningsinstitutionen Stensagergården for børn med handicap

Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om et dagtilbud såvel som døgntilbud.

Stensagergården er en del af Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

Målgruppe for Stensagergården

Stensagergårdens målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Tilbuddets indhold

Stensagergården lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et “hjemligt” fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra.

 

Stensagergården består af tre afdelinger, der hver især har forskellige kompetencer:

 

Alternativ Aflastning

Et tilbud for selvhjulpne unge med handicap i alderen 12-18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Særlige aflastningsbehov løses gennem denne ordning. Der er to grupper af selvhjulpne unge. Der arrangeres cirka 10 weekendophold samt syv dages sommerferie om året i form af ture rundt i Danmark. Aflastningen finder sted i feriecentre og sommerhuse, så der er tale om et matrikelløst aflastningstilbud.

 

Der stilles krav om, at de unge er selvhjulpne i forhold til blandt andet personlig hygiejne, og at de skal kunne indgå i sociale sammenhænge. De unge skal være mobile, da vores lejre ikke er udstyret med lifte og weekenden indeholder ture ud af huset.

 

Pædagoger og vikarer, der er tilknyttet holdet, bestræber sig på at have et godt kendskab til den enkelte, så det bliver lettere at tilpasse udfordringer og krav.

 

Alternativ Aflastning understøtter de unges sociale kompetencer og arbejder hen imod et godt fællesskab og glæde ved fælles aktiviteter såvel ude som inde. Vi hjælpes med alt det praktiske såsom madlavning, rengøring og lignende. Personalet vil altid gerne hjælpe de unge, hvis de har vanskeligheder enten praktiske eller med hinanden.

 

Der vægtes en høj grad af forudsigelighed på vores ture.

 

Familieaflastning

Stensagergården har 10 plejefamilier, som modtager børn i aflastning. Aflastning tilbydes hver fjerde weekend samt et antal hverdagsdøgn.

 

Aflastningsfamilierne giver ro og tryghed med kendte rammer og ansigter. Aflastningsfamilier er familier med overskud og ressourcer, som har lyst og interesse i at passe et handicappet barn i eget hjem. Ved ansættelsen af aflastningsfamilier lægges vægt på de menneskelige egenskaber samt familiens ressourcer.

 

Familiekonsulenterne på Stensagergården fører tilsyn med aflastningsfamilien for at støtte, supervisere og rådgive familien omkring barnet. Desuden står Stensagergården som garant for faglig bistand og kan på alle tider kontaktes. Der afholdes personalemøder, kursusdage og lejre for aflastningsfamilierne. Opstår der akutte situationer i aflastningsfamilien, er der mulighed for, at barnet kan få tilbudt ophold på Stensagergården.

 

Stensagergården

Stensagergården er en aflastningsinstitution, der består af 2 spor: Spor 1 med 11 pladser, og Spor 2 ligeledes med 11 pladser, i alt 22 døgnpladser. Stensagergården har herudover som opgave at modtage børn og unge med handicap, som akut har brug for en midlertidig døgnforanstaltning.

 

Børnene/de unge kommer i aflastning i planlagte turnusser. Primært er der ledig kapacitet i hverdagene, hvor børnene kommer til Stensagergården efter børnehave, skole, SFO eller andet dagtilbud. Børnene/de unge sendes af sted igen næste morgen til deres dagtilbud. De børn og unge, som kan tildeles weekender, deles op i grupper med udgangspunkt i funktionsniveau og behov. Børnegrupperne mødes hver fjerde weekend på Stensagergården sammen med deres faste pædagoger. Al planlægning af døgnaflastning koordineres af Stensagergårdens ledelse.

 

Henvendelse

For at blive henvist til tilbuddet skal man kontakte sin sagsbehandler.

 

Kontakt

Stensagergården

Aflastningsinstitutionen

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Egebæksvej 26

8270 Højbjerg

Telefon: 87 13 25 25

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 
 

Opdateret: 11.8.2015

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code