Gå til sidens indhold

Botilbuddet Katrinebjerg

Botilbud for 14-17-årige med belastende psykiatrinære problematikker, som har brug for så meget daglig støtte, at et døgntilbud er hensigtsmæssigt.

Målgruppen for Katrinebjerg

Katrinebjerg er et unge-botilbud til 14- til 17-årige. Botilbuddet er henvendt til unge med belastende psykiatriske og psykiatrinære problematikker.

 

Tilbuddets indhold

Formålet med et forløb er, at de unge skal opnå en større selvstændighed og være mere selvhjulpne. De unge skal efter et forløb på Katrinebjerg helst være parate til at flytte i mere selvstændig bolig eller egen bolig. De skal være bedre rustede til og motiverede for at indgå i et mere normalt ungdomsliv med uddannelse og arbejde. Et gennemsnitligt ophold på Katrinebjerg varer omtrent to år.

 

Den faglige tilgang til de unge på Katrinebjerg består af et udviklings- og læringsperspektiv. Der lægges vægt på læringsorienteret dialog, hvor de unge får mulighed for at tænke over egen adfærd. Personalets rolle er derfor at opfordre de unge til at overveje egne holdninger.

 

Generelt er de unge på Katrinebjerg præget af et liv med nederlag. De har foruden deres psykiatriske problematikker også sociale vanskeligheder. Det kan være manglende tiltro eller urealistiske forhold til egne evner. Katrinebjerg fungerer derfor også som et "øvelokale", hvor de unge lærer at opbygge fremtidsdrømme og at agere ud fra disse.

 

Ud over hverdagens "naturlige øvelser" i relationsopbygning kan de unge også få hjælp til de praktiske færdigheder. Det kan eksempelvis dreje sig om madlavning, budget og hygiejne. De praktiske færdigheder kan hjælpe dem med at udvikle og fastholde et selvstændigt liv. Katrinebjergs unge skal så vidt muligt fastholde skolegang, arbejdspraktik eller arbejde, mens de er tilknyttet institutionen.

 

Henvendelse 

For at blive henvist til tilbuddet skal du kontakte din sagsbehandler på dit lokale familiekontor.

Kontakt

Botilbuddet Katrinebjerg

Socialforvaltningen

Katrinebjergvej 81, 1. og 2. sal

8200 Aarhus N

Telefon: 87 13 42 32

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

 
 
 

Opdateret: 12.7.2013

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code