Gå til sidens indhold

Om kørselstilbuddet

Aarhus Byråd har efter en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) valgt, at en række af kommunens kørselstilbud skal koordineres fra 1. august 2016 frem til 2022.

Vigtig information:

Kørselskontoret er undtaget for den lockout, der er varslet til den 10. april og følger dermed de normale åbningstider.

 

 

Det koordinerede kørselstilbud omfatter kørsel til skoler med specialklasser, aktivitetstilbud, lokalcentre mm, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kørslen er tilrettelagt efter en individuel vurdering af den enkeltes behov samt i visse tilfælde solokørsel. 


Borgere kan for eksempel få bevilget kørsel af børn med handicap til og fra særlige dagtilbud, kørsel til og fra specialskoler, specialklasser, specialbørnehaver, SFO’er, klubtilbud og almindelige skoler. Kørsel til aktivitetscentre for voksne med handicap, lokalcentre, behandlingstilbud og aflastning kan også være omfattet.

Aarhus Kommune har etableret et kørselskontor, som skal koordinere og planlægge det fælles kørselstilbud. 


Trafikselskabet Midttrafik har ansvar for at sikre, at borgerne oplever en sikker, tryg og punktlig kørsel. 


I praksis kører borgerne med taxavognmænd og en række busselskaber, der har budt ind på og fået opgaven. Men det er fortsat de visiterende enheder i Aarhus Kommune, der bevilger kørslen til borgerne. 

 

Kørselskontoret har i juni 2017 offentliggjort to brugerundersøgelser samt en redegørelse for Kørselskontorets økonomi i regnskabsåret 2016. Undersøgelserne kan ses i fuld ordlyd i boksen "Undersøgelser 2017."

De omfattede kørselstilbud

  • Kørsel med specialklasseelever, elever til høre-/taleundervisning, børn i kørestole mv., efter folkeskolelovens § 26
  • Kørsel til/fra særlige dagtilbud, jf. servicelovens § 32 (Lystruplund, Thorshavnsgade og Skovbrynet)
  • Kørsel til/fra specialskoler: jf. folkeskolelovens § 26 og SEL § 36 (Stensager og Langager)
  • Kørsel forbundet med merudgiftsydelser efter servicelovens § 41
  • Kørsel af voksne med handicap jf. servicelovens § 103 (Abildhus, Bøgeskovgård, Havkærparken, Karavana, Lyngåskolen/STU, Værkstedet Aarhus Nord)
  • Kørsel af ældre: Lokalcenterkørsel: Kørsel til visiteret aflastning og aktivitet. Kørsel til visiteret træning efter serviceloven jf. servicelovens § 79.

Der er tale om kørsel, som kræver særskilt bevilling. Det koordinerede kørselstilbud vedrører således ikke almindelig skolekørsel og kørsel med tosprogede.

 
 

Opdateret: 28.3.2018

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Aarhus Kommunes Kørselskontor

Telefon: 89 40 60 10

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code