Gå til sidens indhold

Kriterier for paragraf 18-tilskud til frivillige, sociale aktiviteter

Se kriterierne for økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde, der kan supplere den sociale indsats, der ydes i Socialforvaltningen.

Kriterier for tilskud

Tilskud ydes til aktiviteter, der retter sig mod personer under 65 år.

 

Det er endvidere et krav til ansøgeren, at den indsats, der søges om tilskud til retter sig mod en eller flere af Sociale Forhold og Beskæftigelses målgrupper. Dette vil hovedsageligt være inden for de faglige hovedområder voksne med sindslidelse, voksne med handicap, socialt udsatte unge, socialt udsatte voksne, børn og forældre samt samt personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Formålet med indsatsen skal være, at yde en form for støtte, omsorg, personlig kontakt, rådgivning eller lignende til en defineret målgruppen. En sådan målgruppe vil typisk være personer, der modtager eller vil kunne modtage Socialforvaltningens tilbud, eller som befinder sig i en risikogruppe samt pårørende hertil.

 

Der lægges vægt på, at der er tale om en frivillig indsats, som er forankret i en frivillig organisation (frivillighedskriteriet).

”Frivillig indsats” er en indsats, der:

 

  • er frivillig, det vil sige den udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang. Personer, som arbejder i en frivillig organisation som led i en aktivering, er således ikke frivillige, da den aktiverede for at få hjælpen skal møde frem. 
  • er ikke-lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for omkostninger. 
  • er til gavn for andre end en selv. 
  • er af formel karakter, det vil sige at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en forening eller anden form for organisering, projekt m.v.

 

”En frivillig organisation” er en organisation, som har følgende kendetegn:

 

  • et frivilligt grundlag, det vil sige. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
  • det primære formål er ikke at skabe overskud ( non-profit), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til “ejerne”, fx foreningens medlemmer.
  • frivillig indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag.

 

Formålet med frivillighedsmidlerne er at støtte frivilligt socialt arbejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale indsats.

 

Frivillighedsmidlerne kan kun dække lønudgifter i det omfang, de lønnede aktiviteter direkte vedrører koordineringen af og rammerne for den frivillige indsats.

 

For at gavne brugerne mest muligt vil ansøgninger fra flere organisationer, der går sammen på måder, der virker omkostningsdæmpende blive prioriteret højt.

 

Lovgrundlag

I paragraf 18 i Lov om Social Service afstikkes rammerne for et udvidet samarbejde mellem de frivillige organisationer og det offentlige omkring frivilligt socialt arbejde, der er med til at forebygge sociale problemer og løse andre sociale opgaver.

Kontakt

Peter Kristiansen

Frivilligkonsulent

Socialforvaltningen

Værkmestergade 15 B

8000 Aarhus C

Telefon: 51 57 59 68

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 22.1.2013

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code