Gå til sidens indhold

Bostøtte til voksne med handicap

Du kan få bostøtte, hvis du er voksen med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan fx være udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, sclerose, Aspergers syndrom eller andre lidelser, der medfører udviklingsforstyrrelse. Bostøtten gives efter Servicelovens § 85.

 

Individuel bostøtte bevilges ud fra en helhedsvurdering af din samlede situation. Det er dine behov og Aarhus Kommunes serviceniveau, der bestemmer ydelsens indhold og omfang. I hver sag foretager vi en individuel og konkret vurdering af indsatsens omfang. Du får hjælpen som et planlagt pædagogisk forløb i form af personlig støtte samt optræning og hjælp til udvikling af dine færdigheder.

 

Vi planlægger og giver bostøtten i sammenhæng med andre ydelser – som for eksempel hjemmepleje, mentorordning eller ledsagerordning.

 

I planlægningen af bostøttetilbuddet lægger vi vægt på følgende elementer:

 

 • At forbedre mulighederne for din livsudfoldelse gennem kontakt, støtte og omsorg samt tilbud om samvær og aktiviteter.
 • At forbedre mulighederne for social inklusion med støtte til at opbygge og vedligeholde netværk med sociale relationer og beskæftigelsesmuligheder eller uddannelsesmuligheder. 
 • At skabe struktur og overblik i hverdagen.
 • At vedligeholde og udvikle færdigheder gennem træningsprogrammer.
 • Pædagogisk støtte til fx planlægning og træning af rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask og daglig økonomi.
 • At kontakte offentlige myndigheder.
 • At motivere, ledsage og yde støtte til at gå ind i og fastholde behandling.
 • At agere Personlig Koordinator, når det fremgår af visitationsbeslutningen og efterfølgende aftale med dig og samarbejdspartnere.

 

Du kan normalt ikke få støtte til:

 

 • Ferieledsagelse eller anden ledsagelse uden konkret pædagogisk formål.
 • Personlig og praktisk hjælp uden pædagogisk formål om læring.
 • Behandling - fx samtaleforløb hos psykolog. 

 

Socialpædagogisk støtte i fire kategorier

Bostøtte bevilges efter konkret vurdering, og den er inddelt i fire kategorier. Inden for hver kategori er der indbygget en fleksibilitet, der kan tilgodese udsving i dit støttebehov samt dit behov for individuel tilrettelæggelse af hjælpen.

 

1. Let støtte

Let støtte kan blandt andet bestå i:

 

 • Bostøtte på hverdage og i dagtimerne.
 • Et besøg om ugen eller deltagelse i en fællesgruppe. Fællesaktiviteten kan være i form af klubtilbud en gang om ugen med tilbud om aktiviteter, madklub og samtaler.
 • Bostøtten kan også bestå af telefonisk kontakt i dagtimerne.
 • Et fleksibelt samværstilbud for dig, som i dag er så velfungerende, at du gennem et særligt tilrettelagt undervisningsforløb lærer selv at kunne tage kontakt til de handicaptilbud, som kan hjælpe dig, når det er nødvendigt.
 • Efterværn til dig, der har været i bostøtteforløb og er på vej til at blive udvisiteret. Det drejer sig oftest om telefonisk kontakt, men kan også være i form af faste aftaler to til fire gange om måneden.

 

2. Mindre omfattende støtte

Mindre omfattende støtte kan blandt andet være:

 

 • Bostøtte, som udgangspunkt, på hverdage og i dagtimerne. I særlige tilfælde kan du få bostøtte på andre tidspunkter.
 • Som udgangspunktet én ugentlig planlagt, personlig kontakt, eventuelt suppleret med telefonisk kontakt efter behov i dagtimerne.
 • Kontakten kan foregå i dit hjem og/eller i forbindelse med klubaktiviteter eller gruppeaktiviteter.
 • Koordinering af en tværfaglig indsats.

 

3. Omfattende støtte

Omfattende støtte kan blandt andet være:

 

 • Planlagt støtte flere gange ugentlig i form af hjemmebesøg og telefonisk kontakt.
 • Bostøtte på hverdage og i dagtimerne. Ved behov for støtte om aftenen, kan du som udgangspunkt kun få det i form af telefonisk kontakt.
 • Eventuelt samtaler med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.

 

4. Meget omfattende støtte

Meget omfattende støtte kan blandt andet være:

 

 • Støtten vil ofte være en forudsætning for, at du kan opretholde en tilværelse i egen bolig. Omfanget vil ofte svare til flere besøg om ugen.
 • Støtte alle ugens hverdage og efter særlige aftale i weekenden. Støtten kan gives i form af hjemmebesøg og telefonisk kontakt.
 • Eventuelt samtaler i betydeligt omfang med pårørende og andre samarbejdspartnere for at koordinere indsatsen.

 

Visitation

Du bliver inddraget i udredningen og i tilrettelæggelsen for at opnå de ønskede mål for indsatsen. 
 

Servicemål

Det er målet, at sagsbehandlingstiden er under fire måneder i mindst 90 procent af sagerne fra ansøgning til beslutning.

Kontakt

Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap

Socialforvaltningen

Grøndalsvej 1B

8260 Viby J

Telefon: 89 40 14 41

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag-onsdag og fredag: Klokken 9-12
Torsdag: klokken 9-12 og klokken 16-17:15

Telefontider:
Mandag-onsdag og fredag: klokken 8-15
Torsdag: klokken 8:30-17:30

 

Bostøtte

 
 

Opdateret: 04.5.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code