Gå til sidens indhold

Neuropædagogisk Team

Bostøtte i eget hjem til voksne med erhvervet hjerneskade, fysiske handicaps og kognitive problemer samt Sclerose

Målgruppe

Borgere i eget hjem med:

 

  • Erhvervet hjerneskade (efter blodprop, hjerneblødning, trafikuheld, operation etc.)
  • Fysiske handicap og kognitive problemer
  • Sclerose og andre fremadskridende sygdomme

 

Profil

De overordnede rammer for hjemmevejledningen fastsættes af sagsbehandleren i samarbejde med borgeren. Formålet med støtten er at forbedre den enkelte borgers livsbetingelser ved at yde støtte til det, der er blevet vanskeligt efter hjerneskaden.

Dette kan både omfatte det fysiske, psykiske, sociale og praktiske område. Støtte til praktiske opgaver ydes hvor det vurderes at borgeren på sigt selv kan klare dem.

Målet er, i samarbejde med den enkelte borger, at finde nye metoder til at løse hverdagens, arbejdslivets og fritidslivets opgaver.

Hjemmevejlederen og borgeren udarbejder sammen en konkret delhandleplan for støtten.

Her i beskrives borgerens vanskeligheder, ressourcer, ønsker og mål. Dette sammenholdes med de muligheder og begrænsninger der ligger i den nuværende bolig, i netværket og det omgivende samfund. 

 

Sammenfattet er overskriften for kerneydelserne:

  • Individuel støtte i eget hjem med den enkeltes behov i fokus.
  • Koordinere tværfaglig indsats mellem diverse samarbejdspartnere.
  • Understøttelse af den enkelte beboers sociale relationer (netværk og  pårørende).
  • Understøtte beboerens aktive deltagelse og  inklusion i samfundet

 

Personalesammensætning

Pædagoger, socialrådgivere eller ergoterapeuter.

Kontakt

Neuropædagogisk team

Socialforvaltningen

P.P. Ørumsgade 9-11, MarselisborgCentret

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 27 06

 
 
 

Opdateret: 09.7.2014

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code