Gå til sidens indhold

Soras - bostøttetilbud og samværstilbud

Bostøtte og samværstilbud til voksne med en diagnose inden for autismespektret og med normal til høj begavelse.

Målgruppe

Målgruppen er voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

 

Profil

SORAS bostøtte- og samværstilbud tilbyder pædagogisk støtte i borgernes eget hjem og samværstilbud mandag til torsdag i aftentimerne. SORAS´ støtter den enkelte borger i at deltage aktivt i samfundet. SORAS’ værdigrundlag bygger på respekten for det enkelte menneske. Forudsætningen for et godt og konstruktivt samarbejde er naturligvis at den enkelte selv ønsker et samarbejde.

 

SORAS tilbyder følgende ydelser:

 

  • Individuelt tilrettelagt støtte, som tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats.   
  • Støtte til at deltage aktivt i samfundet (på arbejdsmarkedet, i fritidstilbud mv.)
  • Rådgivning og støtte til at realisere mål og ønsker for sit liv
  • Udarbejdelse af individuelle delhandleplaner

 

SORAS' møder borgeren med en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. De pædagogiske metoder er TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) og KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

 

Læs mere om handleplaner på Center for Voksne med Autisme og ADHD's hjemmeside (åbner nyt vindue)  

 

Antal pladser

Antallet af pladser er afhængig af den konkrete efterspørgsel efter bostøtte.

 

Personalesammensætning

Pædagogisk uddannet personale og en administrativ.

Kontakt

SORAS bostøtte- og samværstilbud

Socialforvaltningen

Nørre Boulevard 1 B

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 26 00

 
 
 

Opdateret: 09.7.2014

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code