Gå til sidens indhold

Lyngå Kollegiet

Kollegie for unge voksne med udviklingshæmning og betydeligt behov for støtte

Målgruppe

Unge med udviklingshæmning og med betydelig og varig behov for pædagogisk støtte.

 

Profil

Lyngå Kollegiet rummer et bo- og aflastningstilbud til unge med udviklingshæmning. Kollegiet ønsker at skabe et helhedsorienteret ungdomstilbud, der kan bygge bro mellem overgangen fra barn til voksen. På Kollegiet lærer beboerne, sammen med andre unge, at blive så selvhjulpne, at de i løbet af 3-5 år kan flytte i bofællesskab eller anden form for bolig.   Kollegiet planlægger mulige fritidsaktiviteter i dialog og samarbejde med beboerne. Aktiviteter kan opstå spontant eller planlægges over længere tid. Aktiviteterne skal give mening for de enkelte beboere og beboerne skal selvfølgelig have lyst til at deltage i aktiviteten.   Lyngå kollegiet samarbejder med Center Lyngå, som er tilknyttet Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus (KUCA). Center Lyngå tilbyder ungdomsuddannelse til unge med udviklingshæmning samt unge med autisme og ADHD, jævnfør beskrivelsen af KUCA. Dette skal sikre at de enkelte unges delhandleplan (hvor der fastsætte mål for den konkrete pædagogiske indsats) er i overensstemmelse deres eventuelle undervisningsplan.

 

Antal boliger

Boform med 14 boliger samt en aflastningsplads, som anvendes som weekend aflastningspladser til omkring 9 unge hjemmeboende.  

 

Personalesammensætning  

Pædagogisk uddannet personale samt teknisk og administrativt personale.

Kontakt

Lyngå Kollegiet

Socialforvaltningen

Graham Bells Vej 1

8200 Aarhus N

Telefon: 41 85 60 05

 
 
 

Opdateret: 18.4.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code