Gå til sidens indhold

Kørselsordninger

Er du på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at benytte kollektive transportmidler, kan du blive visiteret (henvist) til en af kommunens kørselsordninger. Der er forskellige krav til de forskellige ordninger.

Aarhus Kommune kan tilbyde forskellige former for hjælp til transport, hvis du har et handicap. Nedenfor kan du se en samlet oversigt over tilbuddene. Klik på det enkelte tilbud for at læse mere.  

 

Derudover findes der andre muligheder som fx egen handicapbil eller lokalcentrenes busser.

 

 

Kørselsordning  Målgruppe Hovedgruppe
Kørsel til virksomhedspraktik, løntilskud m.m. Revalidender, forsikrede ledige og modtagere af sygedagpenge, der deltager i tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelse kapitel 10-12 Arbejde
Kørsel til beskyttet beskæftigelse Voksne i tilbud efter Servicelovens paragraf 103 Arbejde
Kørsel til praktik, vejledning og opkvalificering Modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp og et tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 10-12 Arbejde/uddannelse
Kørsel som merudgift  Voksne med varigt nedsat funktionsevne Arbejde/uddannelse
Kørsel til integrationsprogram   Udlændinge der deltager i integrationsprogram Uddannelse
Kørsel til specialundervisning Voksne der deltager i kompenserende specialundervisning Uddannelse
Kørsel til STU Unge på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Uddannelse
Handicapkørsel Voksne med svær bevægelseshæmning Fritid
Kørsel til genoptræning Visse personer visiteret  til genoptræning Behandling m.m.
Kørsel til læge eller speciallæge Visse personer i sikringsgruppe 1 Behandling m.m.
Kørsel i forbindelse med hjælpemidler Personer med nødvendig kørsel i forbindelse med ansøgning eller ydelse af hjælpemidler Behandling m.m.
 
 

Opdateret: 27.5.2016

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code