Gå til sidens indhold

Ledsagelse til aktiviteter - når du har et handicap

Ledsageordning er et tilbud til dig, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsagelse

Du kan søge om ledsagelse, hvis du er mellem 12 og 67 år. Du skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Hvis du bliver bevilliget ledsagelse, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

 

Tildeling af ledsagelse

Rådgivning og Visitationscentret i Voksenhandicap bevilliger ledsagelse. Du kan sende en ansøgning digitalt med brug af NemID. Herefter bliver du kontaktet af en sagsbehandler.

 

Når vi har truffet afgørelse, vil du modtage et brev i din e-Boks.

 

Mere information

Du kan læse mere om Ledsageordning på borger.dk.

 

Du kan også kontakte Rådgivning og Visitationscentret for nærmere råd og vejledning - også hvis du er fritaget for NemID og har brug for at søge ledsagelse på anden måde.

 

Aarhus kommunes Ledsageordning

Aarhus Kommunes Ledsageordning sørger for den praktiske ledsagelse, du er bevilget. Du modtager et velkomstbrev og et Informationshæfte, som beskriver, hvordan ordningen fungerer, hvordan du bestiller ledsagelse, hvilke typer af aktiviteter ledsagelse kan bruges til og hvad en ledsager må og ikke må hjælpe dig med. Ledsageordningens kontaktoplysninger og åbningstider findes her på siden.

 

Dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse

Ledsagelse er gratis, men du skal selv betale for udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan fx være billetter eller ”nødvendig bespisning” til ledsageren. Du kan få dækket disse udgifter med op til 883 kroner årligt (2018-niveau). Du skal sandsynliggøre, at du har haft udgifterne med kvitteringer eller på anden vis. Du kan finde link til ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse her på siden.

 

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er servicelovens paragraf 97. Der skal foretages en konkret vurdering af dine forhold, og en bevilling kræver:

 • At du ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • At du kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
 • At du kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter
 • At du er bevidst om indholdet i aktiviteten.

 

Klagemulighed

Får du ikke den ledsageordning, du har søgt om, kan du, inden for fire uger, klage skriftligt, telefonisk eller personligt til Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap, Grøndalsvej 1B, 8260  Viby J, telefon 89 40 51 92. Når vi har modtaget klagen, genvurderer vi afgørelsen. Ændres afgørelsen, får du besked inden for fire uger. Fastholdes afgørelsen, sender vi sagen videre til Ankestyrelsen inden for fire uger. Du vil da få svar fra Ankestyrelsen.

Kontakt

Ledsageordningen

Socialforvaltningen

Sonnesgade 9

8000 Aarhus C

Telefon: 87 13 40 70

Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)

Åbningstider:
Mandag-onsdag klokken 8-15
Torsdag klokken 8-16
Fredag klokken 8-14

Telefontider:
Mandag-onsdag klokken 8-12
Torsdag klokken 7.45-8 og 12.30-15.45
Fredag klokken 8-12

 
 

Hvem kan fx deltage

 • Kørestolsbrugere og andre svært bevægelseshæmmede 
 • Blinde og svagtseende 
 • Psykisk udviklingshæmmede 
 • Personer med hjerneskader.

Hvem kan fx ikke deltage

 • Personer med hjælperordning efter Servicelovens paragraf 96
 • Døvblinde 
 • Personer med funktionsnedsættelse som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

Ledsagelse kan fx bruges til

 • Indkøbsture og gåture
 • Besøg hos familie og venner 
 • Fritidsaktiviteter og sport 
 • Biografture og teaterbesøg 
 • Ferierejser.
 

Opdateret: 22.1.2018

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code