Gå til sidens indhold

Lyngåskolens ungdomsuddannelse

Ungdomsskole for unge og voksne med udviklingshæmning eller multiple funktionsnedsættelser i alderen 16-24 år.

STU-L

 

Målgruppe

Målgruppen for Lyngåskolens Ungdomsuddannelse (STU-L) er unge og voksne med udviklingshæmning i alderen 16-24 år. Unge som efterspørger et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med specialundervisning.  

 

Profil

Lyngåskolen underviser med udgangspunkt i de mål, der er formuleret i den enkelte unges uddannelsesplan. Lyngåskolen tilbyder blandt andet undervisning i følgende fag: medborgerskab, kommunikation sociale kompetencer, ungdomsliv, sundhed samt bo-undervisning og praktik. Skoleskemaet indeholder også andre fag. Eksempelvis kan nævnes idræt, billedkunst, musik, værkstedsfag og pengeregning. En del af elevens læring dokumenteres med OCN-point. Undervisningen foregår på hold, i mindre grupper og individuelt.

 

Lyngåskolens ungdomsuddannelse er en del af Kompetence og Uddannelsescenter Aarhus’ samlede indsats for unge med udviklingshæmning. KUCAs indsats kan beskrives som en tretrinsraket. Først gennemføres et STU-forløb på Lyngåskolen. Herefter tilbydes beskyttet beskæftigelse på et aktivitetscenter tilknyttet KUCA. Endelig tilbydes job på særlige vilkår (skånejob) i offentlige eller private virksomheder.

 

Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen. Lyngåskolen giver undervisning til i gennemsnit 30 unge.

 

Personalesammensætning

Speciallærere og pædagogisk uddannet personale

 

STU-M

 

Målgruppe

Unge i alderen 16 til 24 år med multiple funktionsnedsættelser.

 

Profil

Lyngåskolen har i 2013 etableret en ny ungdomsuddannelse (STU-M) for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undervisningsforløbet skal især styrke de unges faglige og sociale kompetencer indenfor områderne: Kommunikation, motorik, medborgerskab og ungdomsliv. Undervisningen skal styrke de unges muligheder for at udtrykke sig, fortælle om sine ønsker, idéer, interesser og tanker, samt kunne kommentere på andres og dermed kunne deltage meningsfyldt i samværet med andre. I undervisningen anvendes kommunikationsprogrammer på fx IPad, computer eller andre talesystemer. IPad benyttes derudover til understøttelse af kommunikationen i form af fotos, video, Moment Diary m.v. Klassens fælles morgensamling giver den enkelte unge mulighed for at vælge sange og dele sine daglige oplevelser vha. netop alternativt supplerende kommunikation med de andre unge. Herudover deltager de unge i motorik og andre aktiviteter alt efter den enkeltes UU-plan.

 

Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen. I skoleåret 2013/14 var pladsantallet 8.

 

Personalesammensætning

Speciallærere og socialpædagoger.

Kontakt

Lyngåskolens Ungdomsuddannelse

Socialforvaltningen

Graham Bells Vej 1. A

8200 Aarhus N

 
 
 

Opdateret: 07.1.2015

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code