Gå til sidens indhold

Saltning og snerydning som grundejer

En beskeden indsats fra dig som grundejer hjælper de mennesker, som skal ud i vintervejret.

Postbude, pakkepostfirmaer, renovationsarbejdere og unge reklamebude besøger mange husstande hver dag, og deres arbejde bliver langt mere risikofyldt, hvis de skal udføre det på glatte fortove, indkørsler og trapper.

 

I yderste konsekvens kan manglende glatførebekæmpelse medføre, at posten udebliver, eller affaldsbeholderen ikke bliver tømt.

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer er du ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer:

  • Fortove og gangstier ud for din ejendom
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne
  • Grundejere på private fællesveje har samme forpligtelse til at salte og rydde fortovene langs disse veje. ´

 

Eksempler på dit ansvar på fortove (åbner nyt vindue)
Eksempler på dit ansvar i forhold til busstoppesteder (åbner nyt vindue)

Dine muligheder for snerydning

Det er ikke vigtigt, hvordan du gør dit fortov sikkert at færdes på om vinteren - bare du gør noget! Salt, grus, bark, jord m.m. er alt sammen brugbart. Husk blot, at fortovet skal fejes efterfølgende, så der f.eks. ikke ligger bark hele sommeren.

Gode råd

I Aarhus Kommune mener vi, at det er god skik at snerydde, salte eller gruse om morgenen, inden trafikken sætter ind. Er du på ferie, sygdomsramt eller på anden måde forhindret, har du pligt til at få en anden til at klare opgaven.

Det er desuden altid en god ide at fjerne sne omkring rendestensriste. På den måde kan smeltevande løbe væk, og man undgår, at smeltevandet oversvømmer lavtliggende arealer eller bliver til is på vejene.

Link til Vejlovens tekst om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse (paragrafferne 63-67) (åbner nyt vindue)

Kontakt

Center for Byens Anvendelse
Teknik og Miljø
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 44 00

E-mail: byensanvendelse@aarhus.dk

 
 

Opdateret: 12.3.2018

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code