Gå til sidens indhold
MERE LYS MED MINDRE ENERGI

Lys på Aarhus

Lys på Aarhus vil med en række projekter i de kommende år bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Projekterne har forskellige formål og karakter, men ens for dem alle er et ønsker om at involvere både borgere og erhvervsliv i udviklingen af de forskellige byrum.

Lys er et vigtigt element i skabelsen af moderne attraktive bymiljøer, hvor mennesker trives. Lys gør det muligt at underbygge en stemning og forme et byrums karakter og dermed opfordre til, hvordan og i hvilket omfang vi bruger byens rum og pladser. Vi ønsker at bruge lys til at aktivere og skabe oplevelser i byrummet for at imødekomme borgernes ønske om i højere grad og på nye måder at bruge byens rum.

 

Aarhus Kommune modtager ofte ønsker fra borgerne om smukke pladser og muligheder for at anvende byens rum på mange forskellige måder. Det vil vi gerne understøtte med Lys på Aarhus.

 

Eksperimenter med lys
Lys på Aarhus er en platform for eksperimenter med energirigtigt lys på nye måder. Fokus er at tænke lys ind i nye sammenhænge og på, hvordan man kan inddrage borgere og erhvervsliv i processen. Projekterne skal danne grobund for nye samarbejder, hvor vi sammen skaber bedre lysprojekter, der motiverer til involvering og øget brug af byens rum generelt. Gennem inddragelse vil vi udnytte synergi på tværs og forankre projekterne i deres kontekst og dermed skabe et øget ejerskab for byens rum.

 

Inddragelsesprocesserne og udførelsen af de konkrete lysprojekter vil generere en viden og erfaring omkring lysets betydning og muligheder. En viden, som skal danne grundlag for nye arbejdsmetoder og innovative løsninger for at sikre bæredygtige og fremtidssikrede byrum og gader.
 
Frem mod udgangen af 2018 udvikles og udføres i et samarbejde på tværs af forvaltninger i Aarhus Kommune, og med erhvervsliv og borgere, en vifte af forskellige lysprojekter under overskrifterne:

• Lyskunst
• Stemningsskabende belysning
• Lys og bevægelse

 

Økonomi
Projektet er finansieret gennem en besparelse fra energirenoveringen af 29.000 gadelamper i Aarhus Kommune og har en samlet økonomisk ramme på 15 millioner kroner. Projektet er dog udgiftsneutralt for kommunen, da de store besparelser på elforbruget i forbindelse med energirenoveringsprojektet vil tilbagebetale projektet i løbet af en periode på 18 år.

 

Her kan du læse mere om Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt.

 

Følg Lys på Aarhus på Facebook og Instagram

 

 

 

 

 
 

Opdateret: 16.10.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code