Gå til sidens indhold

Cykelhandlingsplan

Aarhus Byråd har vedtaget en ambitiøs cykelhandlingsplan, som skal medvirke til at gøre det både mere attraktivt og sikkert at cykle i Aarhus.

Målet med planen er at få markant flere aarhusianere til at vælge cyklen frem for bilen som transportmiddel.

 

Cykelhandlingsplanen er blevet til på baggrund af et samarbejde med kommunens fællesråd og en følgegruppe med deltagelse af blandt andre Dansk Cyklist Forbund. Desuden har der forud for vedtagelsen været gennemført en offentlig debat om planen.

 

Cykelhandlingsplan indeholder 7 indsatsområder

 

Cykelhandlingsplanen udpeger syv indsatsområder, som skal have særligt fokus for at nå målet. Der er tale om en flerstrenget strategi for at øge cykeltrafikken, hvor alle indsatser i princippet er lige vigtige.

 

1. Sammenhængende cykelrutenet
Som hovedindsatsen fastlægges et samlet cykelrutenet bestående af hurtige, direkte og sikre cykelruter. Rutenettet består af eksisterende og nye ruter, og en klassificering vil udgøre grundlaget for nettets fremtidige standard og udbygning.

 

2. Fremkommelighed i kryds
Der sættes særlig fokus på fremkommeligheden i de kryds, der indgår i hovedrutenettet. Forbedringer vil gøre det både lettere, hurtigere og mere sikkert at færdes på cykel.

 

3. Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed skal indtænkes i alle indsatser, så antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister kan nedbringes.

 

4. Parkeringsforhold
Flere og bedre organiserede parkeringsmuligheder skal gøre det lettere at benytte cyklen – især i City.

 

5. Kombinationsrejser
Bedre muligheder for at kombinere cyklen med andre transportmidler skal være med til at få flere til at cykle og øge cyklens aktionsradius.

 

6. Drift og vedligeholdelse
Bedre vedligeholdelse af veje og stier skal gøre det mere komfortabelt og sikkert at cykle. Vedligeholdelsen skal afstemmes med hovedrutenettet.

 

7. Information og dialog
Bedre information, mere dialog med foreninger og fællesråd samt kampagner skal få flere til at benytte sig af tilbudene.

 

Det videre arbejde

Cykelhandlingsplanen er en langsigtet rammeplan. Indenfor handlingsplanens indsatsområder skal der fremover udarbejdes egentlige projekter, der skal forelægges Byrådet med henblik på realisering.

 

I Aarhus Kommunes budget 2008 er dog allerede nu afsat 50 mio. kr. over de kommende 5 år til realisering af dele af cykelhandlingsplanens aktiviteter. Pengene skal sikre, at planen kommer godt fra start.

 

Som opfølgning på vedtagelsen af cykelhandlingsplanen vil der blive udarbejdet forslag til udmøntning af de 50 mio. kr. der er afsat til forbedringer af forholdene for cyklister.

 

Med baggrund i handlingsplanens prioriteringsprincipper, kan højt prioriterede forbedringer ligge inden for følgende hovedområder:

 

  • En markant forbedret drift og vedligeholdelse i en årrække
  • Anlæg af de nye cykelruter
  • Kampagner og information for at fremme cyklismen
  • Forbedring af særligt betydende "missing links" på hovedrutenettet
  • Cykelparkering
  • Trafiksikkerhed og vejvisning

 

Cykelhandlingsplanen ligger endvidere i en trykt version hos Borgerservice, som findes på Rådhuset, Åby Bibliotek og Risskov Bibliotek.

Kontakt

Pablo Celis

Civilingeniør

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 10

8000 Aarhus C

Telefon: 30 30 44 79

E-mail: 

EAN-nummer: 5798005774921

 

Cykelhandlingsplanen

Hovedrutenet

Byrådsindstilling

 
 

Opdateret: 07.11.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code