Gå til sidens indhold

Frit valg af leverandør til pleje, praktisk hjælp og madservice

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig og er visiteret til hjemmehjælp eller madservice, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen/maden fra den kommunale leverandør eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen.

Hvis du har behov for pleje og praktisk hjælp eller madservice skal du kontakte visitationskontoret.

 

Ved et vistationsbesøg får du informationsmateriale med en præsentation af hver enkelt leverandør. Du kan også henvende dig til visitationskontoret og få materialet tilsendt. En oversigt over leverandører bliver desuden bragt i magasinet „Vital“, der udsendes fire gange om året til alle over 60 år samt til førtidspensionister.

 

Hvis du bor i en plejebolig, kan du ikke vælge imellem kommunal og privat hjælp. Så er det alene lokalcentret, der leverer hjælpen.

 

Både de private og de kommunale leverandører er forpligtet til at efterleve det serviceniveau, Aarhus Byråd har vedtaget. Der er derfor ingen forskel på serviceniveauet, uanset om du vælger en kommunal eller en privat leverandør.

 

Du kan altid vælge en anden leverandør. Du skal blot henvende dig til visitator.

 

Hvis du er visiteret til både praktisk hjælp og pleje, kan du vælge én leverandør til begge ydelser. Du kan også vælge to forskellige leverandører. Du skal dog være opmærksom på, at din mulighed for fleksibel hjemmehjælp bliver begrænset, hvis du vælger to forskellige leverandører til henholdsvis pleje og praktisk hjælp.

 

 

Ansættelse af egen hjælper

I servicelovens er der åbnet mulighed for, at hjemmehjælpsmodtagere, som modtager hjælp til praktiske gøremål i hjemmet og/eller hjælp til plejeopgaver i hjemmet, kan ansætte egen hjælper.

 

Klik her for at læse mere om muligheden for at ansætte egen hjælper.

 
 

Opdateret: 14.8.2012

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code