Gå til sidens indhold

Utilsigtede Hændelser

Har du eller din pårørende været udsat for en utilsigtet hændelse?

I Aarhus Kommune vil vi gerne vide hvis du eller dine pårørende oplever at noget er gået galt i forbindelse med behandling eller pleje, så vi kan lære af hændelsen og forebygge at andre bliver udsat for det samme som dig. Mange borgere modtager hver dag pleje og behandling af kommunen. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, som kan skade dig eller dine pårørende. Hvis du har oplevet eller været ude for en utilsigtet hændelse, kan du rapportere hændelsen på linket her til højre.

 

Har du brug for at få teksten læst højt, kan du få hjælp her Læs højt

Utilsigtede hændelser

Hvad er en utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse opstår hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen kan typisk give en oplevelse af at: ”Det burde ikke være sket” - ”Det kunne være gjort bedre” eller ”Det her var tæt på at gå galt”.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende:

• Får forkert medicin

• Får liggesår

• Får urinvejsinfektion eller lungebetændelse

• Får forsinket pleje eller behandling

Hvad sker der med rapporteringen

  • Når du har rapporteret en utilsigtet hændelse får du efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget.
  • Det hændelsessted du har noteret i din rapportering modtager og behandler hændelsen og bidrager her til læring og kvalitetsudvikling lokalt
  • Kontaktoplysninger du har angivet i din rapportering, slettes automatisk når sagen afsluttes og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler alle anonymiserede utilsigtede hændelser for hele Danmark, med det formål at skabe læring på et nationalt plan.

Hvordan og hvad kan jeg rapportere

Du kan som borger eller pårørende rapportere en utilsigtet hændelse, hvor mangler eller fejl i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade. Det gør du på DPSD.dk

Du kan rapportere den utilsigtede hændelse til kommunen, hvis den er opstået:

• I hjemmesygeplejen

• På et plejehjem

• På et botilbud / i sociale sundhedstilbud

• I sundhedsplejen

• I misbrugsbehandling

• I tandplejen

• I sundhedshuse/genoptræning

Hvorfor skal jeg rapportere

Det er vigtigt at rapportere en utilsigtet hændelse. Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er nemlig at lære og forebygge, så det du eller dine pårørende har været udsat for, ikke sker igen eller for en anden borger.

Målet med rapportering er derfor at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer.  At afkorte det samlede sygdomsforløb, yde bedst mulig omsorg og skabe tryghed for dig og dine pårørende.

Praktisk information

  • Din rapportering anonymiseres automatisk når sagen afsluttes
  • Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. rapporteringen kan ikke udløse sanktioner overfor ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole.

Kontakt

Maya Damgaard Larsen

Kvalitetskonsulent / Risikomanager

Sundhed og Omsorg - Kvalitet og Borgersikkerhed

Frichsparken 36G

8230 Åbyhøj

Mobil: 41 85 51 21

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 09.3.2018

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code