Gå til sidens indhold

Utilsigtede Hændelser

Hvis du oplever, at noget er gået galt i den pleje eller omsorg, du får fra det offentlige, kan du rapportere det. På den måde kan du være med til at forbedre patientsikkerheden.

Både personale, patienter og pårørende kan indberette utilsigtede Hændelser (UTH) til sundhedsvæsenets rapporteringssystem Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).

 

Hvad er UTH?

En Utilsigtet Hændelse er en begivenhed (betydende hændelse), der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed (ikke almen pleje, praktisk hjælp og madservice).
Hændelsen har været -  eller kan blive skadevoldende (nær-hændelser). Hændelsen giver typisk en oplevelse af at :
”Det burde ikke være sket” - ”Det kunne være gjort bedre” - ”Det her var tæt på at gå galt” !
Rapportering bidrager til kvalitetsudvikling i det sundhedsfaglige felt og hermed forbedret patientsikkerhed.
Rapportering af UTH er ikke en klagevej.

 

Hvad er målet?

Målet er at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer.  At afkorte det samlede sygdomsforløb, yde bedst mulig omsorg og  skabe tryghed.                                                                                                               
 

Hvordan bruges indberetninger?

Databasen giver mulighed for, at  vejlede sundhedsvæsenet om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, herunder om særlige - eller ofte forekomne risikosituationer, til støtte for de involverede aktørers varetagelse af de sundhedsfaglige opgaver. Dette sker ved udsendelse af anbefalinger, nyhedsbreve, OBS- meddelelser og temarapporter.
Databasen giver kommunen et datagrundlag  om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger som løbende vil blive bruget  til kommunal og lokal opmærksomhed på læring, forbedring og udviklingsmæssige indsatser.                                                                                          
 

Efter indberetning.

Er man patient eller pårørende deltager man ikke i den  videre handlingsproces, men har bidraget til mulighed for læring og kvalitets udvikling. Man har givet sundhedssektoren en ”gave”.
Er man sundhedsperson kan der blive tale om inddragelse, enten til bedre belysning af sagen, eller som aktør i analyse og udvikling.

 

Praktiske oplysninger

  • Indrapporterede kontaktoplysninger slettes i alle tilfælde før rapporten sendes til Patientombuddet (rapporten anonymiseres automatisk ved forsendelse).
  • Du får umiddelbart efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget.
  • Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. rapporteringen kan ikke udløse sanktioner overfor ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole.

Kontakt

Maya Damgaard Larsen

Kvalitetskonsulent / Risikomanager

Sundhed og Omsorg - Kvalitet og Borgersikkerhed

Frichsparken 36G

8230 Åbyhøj

Mobil: 41 85 51 21

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 12.6.2017

Afdeling:

Send kommentar: Sundhed og Omsorg

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code