Gå til sidens indhold

Sommerhuset

Hvor meget må du bo i dit sommerhus? Læs om de gældende regler og begrænsninger.
Dit sommerhus eller fritidshus må ikke bruges til overnatning i længere tid i perioden fra 1. november indtil 1. marts. Du må altså fx godt tage på kortere ferier, men ikke have huset som bopæl i denne periode. Denne begrænsning gælder dog ikke, hvis huset har været godkendt til helårsbeboelse, siden før området blev udlagt til sommerhuse.

Særlige regler og begrænsninger i anvendelse

I særlige tilfælde kan kommunen give lov til, at et sommerhus alligevel må bruges til helårsbeboelse. En sådan tilladelse gælder kun, indtil huset skifter ejer og kun så længe, huset bruges som helårsbeboelse.
Ligger sommerhuset i landzone, skal der desuden en landzonetilladelse til.

En anden begrænsning i anvendelsen af sommerhuset er, at det som hovedregel kun må bruges til beboelse.
Blev sommerhuset lovligt brugt til noget andet (fx erhverv) før den 12. juni 1999, må du godt fortsætte med denne anvendelse. Men har sommerhuset ikke været brugt til dette formål i tre år i træk, bortfalder denne ret.
Der vil ikke være klagemulighed over kommunens afgørelse.

Der gælder særlige regler for pensionister

Er du pensionist, og ejer du en bolig i et sommerhusområde? Så har du ret til at bruge boligen til helårsbeboelse.

Læs mere pensionisters ret til helårsbolig.

Kontakt

Juridisk service – Byggeri

Center for Miljø og Energi

Grøndalsvej 1C

8260 Viby J

Telefon: 89 40 22 13

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 02.10.2017

Afdeling: Center for Miljø og Energi

Send kommentar: Juridisk service – Byggeri

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code