Gå til sidens indhold

Botilbud for kriseramte

Bostedet Ellengården tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke kan opholde sig i egen bolig, samt enlige kvinder uden hjemmeboende børn.

Ellengården er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

 

Målgruppen for Ellengården

Bostedet Ellengården er en boform, som tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år og enlige kvinder uden hjemmeboende børn, som:

  • har særlige sociale problemer
  • ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig
  • har brug for aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp
  • er aktivt boligsøgende
  • i et vist omfang er selvhjulpne
  • i tilfælde af misbrugsproblemer vil tage imod behandling
  • ikke oplever opsøgende vold

 

Tilbuddets indhold

Ellengården tilbyder familierne muligheder for udvikling og støtte i trygge rammer, således at den enkelte får optimale betingelser for at skabe sig en fremtid med størst mulig stabilitet. Der tilbydes derfor akut krisehjælp samt rådgivning og vejledning i det omfang, der er behov for.

 

På Ellengården støttes familierne i at finde egne ressourcer og få afdækket, hvorvidt der er behov for ekstra støtte. På Ellengården er lejligheder og værelser møblerede, og familierne skal lave mad i lejlighedernes køkken. Ellengården råder ligeledes over en stor have samt en gymnastiksal, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter.
Som beboer el. familie på Ellengården tilbydes man bl.a.:

 

Udrednings- og Opholdsplan

Der udarbejdes en udrednings- og opholdsplan i samarbejde med beboerens kontaktperson på Ellengården. Opholdsplanen omhandler de områder (fx økonomi, bolig m.v.), man som beboere/familie har brug for støtte og hjælp til under sit ophold på Ellengården.

 

Familiesamtaler

Som familie på Bostedet Ellengården vil I få tilbudt en til to familiesamtaler. Fokus i samtalen vil bl.a. være, hvordan I har det med at bo på Ellengården, hvad kendetegner jer som familie, hvad er I særligt gode til, og hvad der kan være særligt svært.

 

Støtte/omsorg

I et samarbejde med primært beboerens/familiens kontaktperson er målet at få etableret en god relation og få skabt en gensidig tillid, således at beboeren kan finde mål for udvikling og trivsel.

 

Råd/vejledning

Der etableres samarbejde med Ellengårdens socialrådgiver med henblik på afklaring af økonomiske og socialretlige forhold, fx spørgsmål vedr. samvær, forældremyndighed m.m.

 

Krise/udvikling

Samtale om, hvilken betydning evt. tidligere traumer har, og frem for alt hvordan I kommer videre, herunder behov for støtte eller behandling.

 

Ellengården råder over i alt 13 akutlejligheder og 11 udslusningsboliger. Disse udslusningsboliger anvendes primært til beboere, der har boet på Ellengården i et kortere og akut forløb. Formålet med udslusningsboligerne er at tilbyde familierne længerevarende støtte inden endelig udflytning til egen bolig. Der er en egenbetaling i alle boliger.

 

Henvendelse

Du kan henvende dig direkte til Bostedet Ellengården. Bostedet Ellengården samarbejder med Socialforvaltningen om indskrivning.

Kontakt

Bostedet Ellengården

Socialforvaltningen

Bethesdavej 81

8200 Aarhus N

Telefon: 89 40 10 50

 
 
 

Opdateret: 23.6.2017

Afdeling: Sociale Forhold og Beskæftigelse

Send kommentar:  

Telefon: 89 40 20 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code