Gå til sidens indhold

Bevaringsværdige træer på din ejendom

Ønsker du at fælde et træ på din ejendom, der er klassificeret som bevaringsværdigt, skal du altid søge dispensation. Kun ejeren eller en repræsentant med skriftlig fuldmagt kan søge om dispensationen.

I flere af Aarhus Kommunes lokalplaner og byplanvedtægter er forskellige typer planter udpeget som bevaringsværdige.

 

Hvis du bor i et område, der er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, der indeholder bestemmelser omkring eksisterende træer og/ eller beplantning, drejer det sig typisk om følgende:

 

  • enkeltstående og karakteristiske træer med fremtrædende placeringer

  • enkeltstående træer med en nøjere angivet stammediameter eller stammeomkreds

  • afgrænsende, levende hegn

  • samlede beplantninger.

 

Du kan finde den lokalplan/byplanvedtægt, der gælder for din ejendom på ois.dk. Når nu har indtastet din adresse, vælger du Planer i venstre side.


 

Dispensation til fældning

Fælles for alle typer bevaringsværdige planter er, at du skal søge om dispensation hos Center for Miljø og Energi,  hvis du ønsker at fælde træer, eller fjerne hegn eller beplantninger. Det er kun ejeren (eller en repræsentant for ejer med skriftlig fuldmagt) af grunden, der kan søge om dispensation, ligesom det er ejeren, der får arbejdet udført og afholder samtlige udgifter til det.

 

Træer og/eller beplantning på privatejede arealer er altid ejerens ansvar.

 

Ansøgningen skal indeholde  

  • adresse og kontaktoplysninger
  • en tegning med angivelse af træets/beplantningens placering på grunden
  • beskrivelse af årsager til ønsket om fældning
  • fotodokumentation, der viser problematikken
  • i tilfælde af sygdom, skader, svækkelse og lign. vedlægges en skriftlig udtalelse fra en fagperson på træ- og beplantningsområdet.

 

Vær opmærksom på, at uploade filer i formatet jpg, png, gif eller pdf. Tiff-filer og bmp-filer fungerer ikke.

 

Udfyld ansøgningsformular til fældning af bevaringsværdige træer og beplantning (åbner nyt vindue).

 

 

 

Procedure

Du kan forvente at få en kvitteringsskrivelse fra Center for Miljø og Energi inden 10 dage efter, du har sendt din ansøgning

 
Din ansøgning sendes i naboorientering til de nærmeste naboer. Naboerne har 14 dage til at sende eventuelle bemærkninger eller nye oplysninger til  Center for Miljø og Energi.
 
Ansøgningen og eventuelle bemærkninger fra naboorienteringen vurderes af sagsbehandleren. I særlige tilfælde besigtiger sagsbehandleren træet/beplantningen på stedet. En afgørelse træffes med udgangspunkt i lokalplanens bestemmelser, dens intentioner og de faktiske oplysninger.
 

Afgørelsen sendes til dig med kopi til eventuelle naboer, der har sendt bemærkninger, og til Byggeri ved Center for Miljø og Energi  til orientering.

 
Du kan forvente en samlet sagsbehandlingstid på ca. 1,5 - 2 måneder, hvis sagen forløber uden komplikationer.

 

Sikkerhedsrisiko

Har du et træ på din grund, der udgør en fagligt dokumenteret sikkerhedsrisiko , anbefaler vi, at du får det fældet hurtigst muligt.
Der vil i dette tilfælde blive udarbejdet en efterfølgende dispensation.

 
 

Opdateret: 27.9.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Miljø og Energi

Telefon: 89 40 22 13

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code