Gå til sidens indhold

Dit ansvar som grundejer

Uanset om du bor i hus eller lejlighed, har du som grundejer nogle forpligtelser i forhold til renhold. Få overblikket på denne side.

Vi skal alle yde en indsats for, at Aarhus er en pæn og sikker by at bevæge sig rundt i.

 

Aarhus Kommune sørger for, at kommunale gader, veje, cykelstier og pladser er fejede og rengjorte, at offentlige papirkurve er tømte, og at plakater og graffiti er fjernet fra uønskede steder.

 

Men som grundejer har du også et ansvar, når det handler om renhold og vedligehold i byen. Du kan læse mere om dine forpligtelser i menuerne nedenfor.

Fortove og stier

Du er som grundejer forpligtet til at renholde fortove, stier og andre færdselsarealer ud for din ejendom. Renholdelse indebærer, at:

  • feje og fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.
  • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb
  • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
  • fjerne ting ud for din ejendom, der kan betragtes som storskrald. Du kan enten bestille en gratis storskraldsafhentning eller køre det på genbrugsstationen. Husk at cykler skal mærkes med ”storskrald” for at renovatøren må tage dem med. Der må ikke stå storskrald ved de nedgravede affaldsbeholdere. Læs mere om storskrald og bestil afhentning her.

 

Hvis du er i tvivl om, hvor stort et område du er ansvarlig for, kan du hente hjælp på denne side om snerydning. De samme områder og forpligtelser gælder nemlig, uanset om det er snevejr eller tørvejr.

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden udføre opgaven på ejerens bekostning.

Hække og hegn

Du har som grundejer pligt til at holde hække og levende hegn studsede, så bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Det er også vigtigt, at der er tætklippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning, da manglende udsyn forringer trafiksikkerheden.

Se en illustration af dine forpligtelser via dette link (åbner nyt vindue).
Du bør desuden sætte dig ind i Hegnsloven § 11 (åbner nyt vindue).

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden - på ejerens bekostning - lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

Fjernelse af graffiti

Aarhus Kommune fjerner graffiti på udvalgte offentlige arealer gennem en aftale med et privat firma. Som grundejer kan du få fjernet graffiti på samme vilkår ved at kontakte:

Marianne Holm Larsen, 29 99 88 97, mhl@allremove.dk.

Uddrag af aftalen:

4.2.4 Specifikt vedr. fjernelse af graffiti og forebyggende behandling af overflader hos private grundejere.

Private grundejere, som jf. udbudsmaterialets afsnit 4.1 ønsker at benytte Aarhus Kommunes rammeaftale(r) på fjernelse af graffiti, skal have udført arbejder til de samme priser og på de samme vilkår, som gælder for Aarhus Kommunes afdelinger og institutioner.

Private grundejere skal have mulighed for at afregne arbejder pr. m2 og/eller indgå en fast abonnementsordning, efter eget valg.

Private grundejere skal selv foretage anmeldelse af graffiti direkte til leverandøren. Al kontakt vedrørende indgåelse af abonnementsordninger samt løsning og afregning af konkrete opgaver skal foregå direkte mellem de private grundejere og leverandøren. Aarhus Kommune sørger udelukkende for at formidle den indledende kontakt mellem de private grundejere og leverandøren. Aarhus Kommune er ikke ansvarlig for eventuelle fejlbestillinger foretaget af private grundejere eller eventuelle manglende betalinger fra private grundejere.

Læs mere om kommunens graffitibekæmpelse via dette link (åbner nyt vindue).

 

 
 

Opdateret: 25.4.2017

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar: Center for Byens Anvendelse

Telefon: 89 40 44 00

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code